Μετά από 18 μήνες, η AEGEAN πέτυχε θετικές ταμειακές ροές σε τρίμηνο. Τα αποτελέσματα πρώτου 6μηνου

Τα οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο και το πρώτο εξάμηνο του 2021 δημοσίευσε η AEGEAN.

Από τα αποτελέσματα ξεχωρίζει η επίτευξη θετικών ταμειακών ροών, δηλαδή EBITDA το δεύτερο τρίμηνο του έτους, το οποίο ανήλθε στα 3,9 εκατ. από αρνητικό EBITDA 15,5 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Όπως αναφέρει η αεροπορική, «τα περιοριστικά μέτρα μέχρι και τα μέσα Μαΐου

συνέχισαν να επηρεάζουν τη δραστηριότητα και τα οικονομικά αποτελέσματα, όμως η συστηματική προσπάθεια προσαρμογής και εξοικονόμησης κόστους, καθώς και η σταδιακή επανεκκίνηση της πτητικής δραστηριότητας στο τέλος του τριμήνου συνέβαλαν σε θετικές ταμειακές ροές και στον περιορισμό των ζημιών το δεύτερο τρίμηνο του έτους».

Επίσης, οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στο δεύτερο τρίμηνο ήταν θετικές, για πρώτη φορά από την αφετηρία της κρίσης το Μάρτιο του 2020, κυρίως λόγω της έναρξης προπώλησης εισιτήριων για το καλοκαίρι.

Ο κύκλος εργασιών, κατά το δεύτερο τρίμηνο, ανήλθε στα 108,6 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 168,8% συγκριτικά με το 2020, με τις καθαρές ζημιές μετά από φόρους να περιορίζονται σε 33,9 εκατ. από ζημιές 73,4 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο, η πτητική δραστηριότητα παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, ήτοι μόλις στο 35% της αντίστοιχης δραστηριότητας του 2019 σε χιλιομετρικές θέσεις, με σημαντική αύξηση όμως συγκριτικά με το 2020.

Πιο συγκεκριμένα, ο όμιλος της AEGEAN πραγματοποίησε 15.000 πτήσεις, με την επιβατική κίνηση να ανέρχεται στους 1,2 εκατ. επιβάτες.

Τα μεγέθη πρώτου εξαμήνου

Στο πρώτο εξάμηνο, ο κύκλος εργασιών κατέγραψε μείωση 18,4% και ανήλθε σε 152,8 εκατ., ενώ οι καθαρές ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε 78,4 εκατ., από 158,8 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαμορφώθηκαν σε 545,7 εκατ. την 30.06.2021, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου των 60 εκατ., αλλά χωρίς να έχουν ακόμη προσαυξηθεί από την εκταμίευση της κρατικής ενίσχυσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις αρχές Ιουλίου (δεύτερο εξάμηνο του έτους).

Από τα τέλη Μαΐου τα σημάδια ανάκαμψης

Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά: «Από τα τέλη Μαΐου με την άρση των περιοριστικών μέτρων η αεροπορική κίνηση παρουσίασε σημάδια ανάκαμψης.

Επιτύχαμε για πρώτη φορά θετικές ταμειακές ροές για το τρίμηνο, μετά από 18 μήνες και βάλαμε τις βάσεις για ένα πιο αποδοτικό καλοκαίρι πιο κοντά στην κανονικότητα.

Η σημαντική ανάκαμψη της ζήτησης για ταξίδια που εμφανίστηκε στο τρίτο τρίμηνο, ιδιαίτερα για τη χώρα μας αλλά και η δραστηριοποίησή μας από πολλές βάσεις για το εξωτερικό, απέδωσε σε επιβάτες για τον Ιούλιο & Αύγουστο, όπως ήδη ανακοινώσαμε πριν λίγες ημέρες, μεταφέροντας περισσότερους από 2,3 εκατ. επιβάτες. Συνεχίζουμε τις επενδύσεις μας σε στόλο, εκπαίδευση και το προϊόν έχοντας φυσικά επίγνωση των δυσκολιών που ακόμα υπάρχουν».

Αποτελέσματα Ομίλου ΑEGEANΣε € εκατ.Α’ τρίμηνο 2020Α’ τρίμηνο 2021%Β’ τρίμηνο 2020Β’ τρίμηνο 2021%Α’ Εξάμηνο 2020Α’ Εξάμηνο 2021%Έσοδα147,044,3-69,9%40,4108,6168,8%187,4152,8-18,4%EBITDA[1](34,1)(14,0)–(15,5)3,9–(49,6)(10,1)–Κέρδη (ζημιές) προ φόρων(112,3)(56,9)–(88,5)(34,8)–(200,8)(91,8)–Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους(85,4)(44,5)–(73,4)(33,9)–(158,8)(78,4)–

 Επιβατική Κίνηση

Α’ τρίμηνο 2020Α’ τρίμηνο 2021%Β’ τρίμηνο 2020Β’ τρίμηνο 2021%Α’ Εξάμηνο 2020Α’ Εξάμηνο 2021%Σύνολο επιβατικής κίνησης

(σε χιλ.)2.135460-78,5%3281.190262,8%2.4631.650-33,0%Πτήσεις18.7527.883-58%5.68115.022164%24.43322.905-6,3%Συντελεστής Πληρότητας (RPK/ASK)76,0%47,5%-28,5pp50,8%55,8%5,0pp72,5%53,1%-19,5pp

The post Μετά από 18 μήνες, η AEGEAN πέτυχε θετικές ταμειακές ροές σε τρίμηνο. Τα αποτελέσματα πρώτου 6μηνου appeared first on Metaforespress.

Keywords
Αναζητήσεις
rss
Τυχαία Θέματα