Τροπολογία του ΥΠΟΙΚ για την λειτουργία της Νομικής Υπηρεσίας του ΤΠΔ

Τροπολογία για τον επανακαθορισμό της λειτουργίας της Νομικής Υπηρεσίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με την τροπολογία προβλέπεται η λειτουργία γραφείου νομικου συμβούλου που θα στελεχώνεται απο 1 νομικό σύμβουλο και 2 παρέδρους και 2 δικαστικούς πληρεξούσιους. Επίσης, οι δικηγόροι που εκπροσωπούν το Ταμείο για κάθε παράσταση τους ως πληρεξούσιοι απαλλάσονται απο την πληρωμή εισφοράς υπερ του Ταμείου Νομικών. Μεταξύ άλλων προβλέπεται νομιμοποίηση δαπανών ύψους 1,2 εκατ. ευρώ λόγω ανάθεσης υποθέσεων του Ταμείου σε δικηγόρους εξωτερικούς συνεργάτες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του υπο ψήφιση σχεδίου νόμου

Keywords
Τυχαία Θέματα