Προσλήψεις στη ΔΕΗ στη Δράμα

Το Συγκρότημα Νέστου της ΔΕΗ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη τριών (3) εκτάκτων ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια),

Keywords
Τυχαία Θέματα