Παράταση προθεσμίας υποβολής των ΑΠΔ υπαλλήλων Δημοσίου στον e-ΕΦΚΑ

Την παράταση στην προθεσμία υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων των υπαλλήλων του Δημοσίου για την υπαγωγή τους στον e-ΕΦΚΑ μέχρι τις 30 Απριλίου, αντί 31 Μαρτίου περιλαμβάνει απόφαση του ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα δημοσιεύθηκε η απόφαση του ΕΦΚΑ σχετικά με την παράταση μέχρι 30/4/2020 χωρίς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων της προθεσμίας υποβολής: α) των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων μισθολογικής περιόδου 01/2020 για

την υπαγωγή των Υπαλλήλων – Λειτουργών του Δημοσίου, των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4387/2016. β) της υποβολής συμπληρωματικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης μισθολογικής περιόδου 2/2020 για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στους κλάδους και τους αντίστοιχους τομείς του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.

Ειδικότερα από 1/1/2017 οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, οι ιερείς και υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του e-ΕΦΚΑ.

Παράλληλα για την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του τ. Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (τ. ΤΑΥΤΕΚΩ) των μισθωτών που υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ ορίστηκε η μισθολογική περίοδος 02/2020 ως περίοδος έναρξης εφαρμογής, και ως προθεσμία υποβολής της προβλεπόμενης συμπληρωματικής ΑΠΔ από τις υπόχρεες επιχειρήσεις μέχρι 31/3/2020 που τώρα παρατείνεται μέχρι 30 Απριλίου.

Τονίζεται ότι η ως άνω παράταση αφορά μόνο την υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων και όχι την καταβολή των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες πρέπει να καταβληθούν εντός των προθεσμιών που προβλέπονται.

Keywords
Τυχαία Θέματα