Παράταση έξι μηνών για τα αυθαίρετα - Σε ποια χρειάζεται στατική μελέτη

Παράταση κατά έξι μήνες, έως τις 9 Οκτωβρίου, έδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος στις προθεσμίες του νόμου για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων.

Έτσι η έκπτωση του 20% επί του προστίμου νομιμοποίησης (που έληγε κανονικά στις 8 Απριλίου) θα συνεχίσει να ισχύει μέχρι το φθινόπωρο, ως κίνητρο για τη δήλωση περισσότερων πολεοδομικών παρανομιών στη διαδικασία.

Επίσης το υπουργείο εξέδωσε απόφαση με την οποία ρυθμίζει τα θέματα σχετικά με το στατικό έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών, οι οποίες υπάγονται στο νόμο.

Συγκεκριμένα, καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την απαίτηση μελέτης στατικής επάρκειας, το περιεχόμενο αυτής, η διαδικασία υποβολής της, καθώς και η διαδικασία ενίσχυσης του κτηρίου στις περιπτώσεις στατικής ανεπάρκειας. Υπενθυμίζεται ότι η εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας, στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του ενιαίου ειδικού προστίμου κατά 10%.

Εφόσον προκύψει από τη σχετική μελέτη η ανάγκη στατικής ενίσχυσης, προβλέπονται σημαντικές μειώσεις του προστίμου που φτάνουν το 70%, ανάλογα με τις περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις.

Keywords
Τυχαία Θέματα