Οδηγίες για την λειτουργία των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων

Την τήρηση των οδηγιών του ΕΟΔΥ από τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) ορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ειδικότερα πέρα από τις οδηγίες κρίνεται απαραίτητη η κατάρτιση εξατομικευμένων πρωτοκόλλων πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας.

Όπως αναφέρεται επειδή οι ηλικιωμένοι που διαβιούν σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) χρήζουν αυξημένης προστασίας έναντι του νέου κορωνοϊού covid -19, εφιστάται εκ νέου η προσοχή για την αυστηρή τήρηση των οδηγιών καθημερινής πρακτικής

για κλειστές δομές που εξέδωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) τόσο από το προσωπικό όσο και από τους περιθαλπόμενους των Μονάδων.

Επιπλέον απαιτείται η κατάρτιση εξατομικευμένου πρωτοκόλλου πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας από κάθε ΜΦΗ ξεχωριστά, στο οποίο θα καταγράφονται και θα εξειδικεύονται επακριβώς οι οδηγίες του ΕΟΔΥ, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των ηλικιωμένων της εκάστοτε Μονάδας, όπως για παράδειγμα τις ανάγκες ατόμων μη αυτοεξυπηρετούμενων με υποκείμενα νοσήματα, που απαιτούν συγκεκριμένη φροντίδα για την οποία απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία.

Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για τη διάθεση συγκεκριμένων δωματίων της, κατάλληλα προετοιμασμένων, για την απομόνωση πιθανών κρουσμάτων, συνεκτιμώντας τη συγκεκριμένη χωροταξική δομή της κάθε Μονάδας.

Η κάθε Μονάδα οφείλει να αναρτήσει το εξατομικευμένο πρωτόκολλο πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας σε εμφανείς θέσεις στους κοινόχρηστους χώρους της και να το έχει διαθέσιμο σε περίπτωση ελέγχου. Συμπληρωματικά αποστάλθηκε στις υπηρεσίες των Περιφερειών ενημερωτικό υλικό για την πρόληψη και αντιμετώπιση της πανδημίας για διευκόλυνση του προσωπικού των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) και του αρμόδιου προσωπικού των οικείων περιφερειών.

Πιο συγκεκριμένα πληροφοριακό υλικό με τα μέτρα του Υπουργείου Εργασίας για την προστασία των ΜΦΗ, οδηγίες καθημερινής πρακτικής του ΕΟΔΥ, ο οδηγός ασφαλούς συμπεριφοράς των εργαζομένων και ο οδηγός επισκεπτηρίου, ο οποίος αφορά μόνο τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις που ορίζονται στην με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.56344/14.9.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 3852), όπως κάθε φορά ισχύει.

Keywords
Τυχαία Θέματα