Με fast track διαδικασίες πάνω από 1.200 προσλήψεις σε ΟΑΣΑ και ΚΤΕΛ

Με μόνιμο προσωπικό ενισχύονται άμεσα ΟΑΣΑ και ΚΤΕΛ. Ο ΟΑΣΑ προχωρά στην πρόσληψη 655 μόνιμων υπαλλήλων σε ειδικότητες αιχμής, με fast track διαδικασίες, αλλά με την επίβλεψη του ΑΣΕΠ.

Με ίδιες γρήγορες διαδικασίες θα προσληφθούν 550 οδηγοί

στα ΚΤΕΛ σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή. Σύγκεκριμένα θα γίνουν προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για τις ειδικότητες:

ΔΕ ή ΤΕ Οδηγών, ΔΕ ή ΤΕ Μηχανοδηγών, ΔΕ ή ΤΕ Τεχνιτών πάσης φύσεως οχημάτων και συρμών από τις εταιρίες ΟΑΣΑ, ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ. Προσλήψεις θα γίνουν με ευθύνη των οικείων φορέων, αλλά με κριτήρια και υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με πληροφορίες για τις θέσεις των οδηγών θα ζητηθούν τα εξής:

Επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ' κατηγορίαςΔίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ, Τεχνικού αυτοκινήτων, εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α και Β κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ ειδικότητας Μηχανοτεχνιτή αυτοκινήτου ή άλλος ισότιμος τύτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχής ή συναφούς ειδικότητας ή απολυτήριος τίτλος οποιασδήποτε σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύπου.Εμπειρία δύο ετών ως οδηγός βαρέων οχημάτων
Keywords
Τυχαία Θέματα
1 200, ΟΑΣΑ, ΚΤΕΛ,1 200, oasa, ktel