Κοινωνικό μέρισμα: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στο koinonikomerisma.gr (οδηγίες)

Κοινωνικό μέρισμα 2017: Τέθηκε σε λειτουργία ο διαδικτυακός τόπος koinonikomerisma.gr όπου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για να υπαχθούν στους δικαιούχους για το κοινωνικό μέρισμα όπως είχε αναφέρει πρώτα το dikaiologitika.gr

UPD: Koinonikomerisma.gr: Άνοιξέ η σελίδα για το κοινωνικό μέρισμα

Ενημερωθείτε αν είστε δικαιούχοι & δηλώστε ότι αποδέχεστε το Κοινωνικό Μέρισμα σε 6 βήματα

Βήμα 1. Με την είσοδό σας στο σύστημα θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ σας και να συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων

που απαιτούνται (τα δικά σας, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων σας).

Βήμα 2. Μετά την συναίνεση σας, εμφανίζεται φόρμα που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία σας (το ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο κτλ), οικονομικά στοιχεία (φορολογητέο και αφορολόγητο ετήσιο εισόδημα), περιουσιακά στοιχεία (αξία ακίνητης περιουσίας, τόκους καταθέσεων) και μια λίστα με τα μέλη του νοικοκυριού σας.

Βήμα 3. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού λογαριασμού (IBAN) στον οποίο είστε δικαιούχος ή συν-δικαιούχος. Σας προτρέπουμε να εισάγετε ένα e-mail και τον αριθμό ενός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων.

Βήμα 4. Σε περίπτωση που το νοικοκυριό σας έχει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, για να δείτε αν πληροίτε τα κριτήρια απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους Taxisnet για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την Α.Α.Δ.Ε. Αν για κάποιο άτομο απαιτείται συναίνεση αναφέρεται ευκρινώς.

Βήμα 5. Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι τυχόν απαιτούμενες συναινέσεις των ενήλικων μελών του νοικοκυριού σας, εμφανίζεται η πληροφορία αναφορικά με το εάν πληροίτε τα κριτήρια ή όχι.

Βήμα 6. Για να καταστείτε δικαιούχος πρέπει να πατήσετε το κουμπί [Έγκριση -Συναίνεση]. Εάν πληροίτε τα κριτήρια του κοινωνικού μερίσματος 2017, εμφανίζεται και το ποσό του κοινωνικού μερίσματος που αντιστοιχεί στο νοικοκυριό σας. Στην αντίθετη περίπτωση, εμφανίζονται οι λόγοι αναλυτικά.

Κοινωνικό μέρισμα 2017: Απαντήσεις σε 32 συχνές ερωτήσεις

Οι βασικές εισοδηματικές κατηγορίες θα είναι τρεις:
• Για εισόδημα έως 5.000 ευρώ - μέρισμα 450 ευρώ.
• Για εισόδημα από 5.001 ευρώ - 7.000 ευρώ, μέρισμα 350 ευρώ.
• Για εισόδημα από 7.001 ευρώ - 9.000 ευρώ, μέρισμα 250 ευρώ.

Προσαυξάνονται κατά 50% τα εισοδηματικά όρια για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος ενός νοικοκυριού και κατά 25% για κάθε ανήλικο μέλος. Επίσης προσαυξάνεται και το ποσό του μερίσματος. Αυτό σημαίνει ότι μια τετραμελή οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά, έχει αντίστοιχα εισοδηματικά όρια ως εξής:
• Για εισόδημα έως 10.000 ευρώ, μέρισμα 900 ευρώ
• Για εισόδημα από 10.001 ευρώ έως 14.000 ευρώ, μέρισμα 700 ευρώ.
• Για εισόδημα από 14.001 ευρώ έως 18.000 ευρώ μέρισμα 500 ευρώ.
Το ανώτατο όριο εισοδήματος είναι τα 27.000 ευρώ και μέρισμα 1.350 ευρώ. Αφορά νοικοκυριά με τουλάχιστον πέντε ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τουλάχιστον έξι ενήλικα μέλη.

Για το εισοδηματικό κριτήριο, η ΚΥΑ ορίζει ότι προκύπτει αφού αφαιρεθούν οι εισφορές υπέρ Κοινωνικής Ασφάλισης από όλα τα μέλη του νοικοκυριού, στοιχείο που προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις της προηγούμενης χρονιάς. Στο εισόδημα προστίθενται τυχόν επιδόματα ή χρηματικές μεταβιβάσεις που μπορεί να προέκυψαν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Ωφελούμενη μονάδα είναι το νοικοκυριό, απαρτιζόμενο από όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη, συμπεριλαμβανομένων και των φιλοξενούμενων, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας του 2016. Στην ωφελούμενη μονάδα εντάσσονται υποχρεωτικά και οι φοιτητές έως 25 ετών, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους. Οι δηλωμένοι του 2016 φιλοξενούμενοι δεν έχουν ίδιο δικαίωμα στην καταβολή κοινωνικού μερίσματος και προσμετρώνται υποχρεωτικά στη φιλοξενούσα μονάδα. Δικαιούχος είναι το ενήλικο άτομο που υποβάλλει αίτηση για λογαριασμό του νοικοκυριού.

Στην ΚΥΑ δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Τονίζεται ότι για όσους συμπλήρωσαν στις 31 Οκτωβρίου 2017 το λιγότερο έξι μήνες ανεργίας, δεν λαμβάνεται υπόψη το ατομικό εισόδημα που μπορεί να απέκτησαν το 2016 μέχρι του ποσού των 9.000 ευρώ. Το εισόδημα αυτό προσαυξάνεται 1.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μήνα ανεργίας. Για τα ΑΜΕΑ προβλέπεται ότι κάθε ανάπηρο μέλος νοικοκυριού με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% θα μετρά διπλό όριο τόσο ως προς το εισόδημα, όσο και ως προς το ποσό που θα δικαιούνται. Αν μάλιστα ο ανάπηρος είναι ο βασικός δικαιούχος του νοικοκυριού, δηλαδή εκείνος που υποβάλλει την αίτηση, τότε το μπόνους θα μετρά επί 1,5.

Στους ηλικιωμένους προβλέπεται εξαίρεση σε όσους είναι άνω των 70 ετών να μπορούν να πάρουν μέρισμα χωρίς να κάνουν ηλεκτρονική αίτηση. Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται είναι τα εξής:
α) Να είναι συνταξιούχοι ή δικαιούχοι του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων.
β) Να μην υπάρχουν στο νοικοκυριό τους άλλα εξαρτώμενα μέλη ή φιλοξενούμενοι.
γ) Να έχει δηλωθεί κύρια κατοικία στο Ε1 και όχι φιλοξενία σε άλλο φυσικό πρόσωπο.
Όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση – που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης – στην πλατφόρμα www.koinonikomerisma.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς του συστήματος TAXISnet. Αν υπάρχουν φιλοξενούμενα μέλη, ζητείται η συναίνεσή τους για τη λήψη των στοιχείων τους. Οι δικαιούχοι πρέπει να συμπληρώσουν αριθμό λογαριασμού IBAN.

Το νοικοκυριό δικαιούται μέρισμα εφόσον πληροί σωρευτικά τα εξής κριτήρια, πέραν των εισοδηματικών:
• Φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας κάτω από 120.000 ευρώ για μονομελές νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως τα 180.000 ευρώ.
• Καταθέσεις κάτω από 9.000 ευρώ για μονομελές νοικοκυριό με προσαύξηση 50% για κάθε ενήλικο μέλος και 25% για κάθε ανήλικο.

Ειδικά κριτήρια υπάρχουν επίσης για τους τόκους των καταθέσεων σε όλες τις τράπεζες, ενώ εξαιρούνται νοικοκυριά, τα μέλη των οποίων εμπίπτουν στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης, δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία κ.α. Ο δικαιούχος πρέπει να διαμένει στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε έτη και να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον μία φορά σε οποιονδήποτε Ταμείο τουλάχιστον για ένα μήνα μέχρι και 31/10/2017, ή να είναι συνταξιούχος.

Τα έξι βήματα για να πάρετε το μέρισμα

Χρηστικές πληροφορίες για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Μερίσματος όσον αφορά τη διαδικασία χορήγησης δίνει το υπουργείο Οικονομικών.

Όπως υπογραμμίζεται η υπέρβαση του δημοσιονομικού στόχου για το τρέχον έτος, επέτρεψε τη στοχευμένη διανομή στα οικονομικά ασθενέστερα πρόσωπα και νοικοκυριά παροχής με τη μορφή κοινωνικού μερίσματος και η διαχείριση της διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, η οποία θα ανοίξει μέσα στις επόμενες ημέρες. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της εφαρμογής θα ανακοινωθεί με νεότερο δελτίο τύπου.

«Με την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής, θα ενεργοποιηθεί ο ακόλουθος διαδικτυακός τόπος www.koinonikomerisma.gr όπου και θα μπείτε για να διαπιστώσετε αν είστε δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στη φορολογική βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)» αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Για τους δικαιούχους άνω των 70 και αυτούς που λαμβάνουν σύνταξη ή το επίδομα των ανασφάλιστων υπερηλίκων του ΟΓΑ, διευκρινίζεται ότι δεν είναι απαραίτητη η υποβολή αίτησης. «Εφόσον πληροίτε τα κριτήρια για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, το κοινωνικό μέρισμα θα σας καταβληθεί αυτόματα στο λογαριασμό στον οποίο λαμβάνετε τη σύνταξη ή το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων. Αυτό αφορά όμως μόνο όσα νοικοκυριά αποτελούνται από ένα μόνο άτομο ή από ένα ζευγάρι και δεν ισχύει όταν υπάρχουν και άλλα μέλη στο νοικοκυριό» διευκρινίζει το υπουργείο και παραθέτει τη διαδικασία σε 6 βήματα:

Keywords
Τυχαία Θέματα