ΗΛΙΟΣ: Στα 895,95 ευρώ το μέσο εισόδημα από κύριες και επικουρικές συντάξεις τον Μάιο

Στα 895,95 ευρώ έφτασε το μέσο εισόδημα από κύριες και επικουρικές συντάξεις κατά το μήνα Μάιο.

Τούτο προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων που παρέχονται μέσω του συστήματος Ήλιος, που δημοσίευσε νωρίτερα σήμερα το υπουργείο Εργασίας. Ειδικότερα, φαίνεται ότι το μέσο εισόδημα από κύριες συντάξεις ανήλθε σε 723,85 ευρώ, το μέσο εισόδημα από επικουρικές σε 172,10 ευρώ και το μέσο εισόδημα από μερίσματα σε 97,92 ευρώ. Το πλήθος των συνταξιούχων ήταν 2.570.646 άτομα.

Συγκεκριμένα, τον Μάιο του 2018 πληρώθηκαν συνολικά 4.474.725 συνταξιοδοτικές παροχές, από τις οποίες 2.838.805 ήταν κύριες συντάξεις, 1.229.793 επικουρικές συντάξεις και 406.127 μερίσματα.

Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2,3 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ ενώ δεν περιλαμβάνει την παροχή ΕΚΑΣ.

Keywords
Τυχαία Θέματα