ΕΟΠΥΥ: Με ΑΜΚΑ και ταυτότητα η παραπομπή προς την Επιτροπή Εξωσωματικής Γονιμοποίησης

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΕΟΠΠΥ, πλέον δεν απαιτείται η προσκόμιση βιβλιαρίου υγείας ούτε η προσκόμιση των προηγούμενων βιβλιαρίων υγείας του ζεύγους που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα.

 

Αντίθετα όταν οι ασφαλισμένοι προσέρχονται στην Επιτροπή θα πρέπει να προσκομίζουν το ΑΜΚΑ τους, καθώς επίσης ταυτότητα ή διαβατήριο με φωτογραφία ή δίπλωμα οδήγησης με φωτογραφία. Επιπλέον θα πρέπει να προσκομίζεται ασφαλιστική ικανότητα (μέσω ΑΤΛΑΣ), καθώς και αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (από Στοιχεία μητρώου μέσω TAXIS NET ή βεβαίωση Δήμου).

Επιπρόσθετα, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να προσκομίζουν συμπληρωμένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης το οποίο θα υπογράφεται για το γνήσιο της υπογραφής ενώπιον της επιτροπής με την επίδειξη ταυτότητας ή σχετικού νομιμοποιητικού εγγράφου.

Δείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο.

Keywords
Τυχαία Θέματα