Δωρεάν ταξίδια στην Ευρώπη για 20.000 νέους - Ποιοι το δικαιούνται

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά σήμερα έναν νέο γύρο αιτήσεων για ταξιδιωτικές κάρτες στο πλαίσιο του προγράμματος DiscoverEU, οι οποίες επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να ταξιδεύουν σε όλη την Ευρώπη και να μαθαίνουν για την πολιτιστική της κληρονομιά, αναπτύσσοντας παράλληλα τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.

Όλοι οι νέοι και νέες ηλικίας 18 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την Ευρώπη μεταξύ 1ης Απριλίου και 31ης Οκτωβρίου 2020, εφόσον υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2019 στις 12.00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Μέχρι

σήμερα η Επιτροπή έχει χορηγήσει 50.000 ταξιδιωτικές κάρτες στο πλαίσιο τριών γύρων υποβολής αιτήσεων στους οποίους συμμετείχαν 275.000 νέοι και νέες. Ο νέος γύρος θα επιτρέψει σε ακόμη 20.000 νέους να συμμετάσχουν στο DiscoverEU.

Ο Επίτροπος κ. Τιμπόρ Νάβρατσιτς, αρμόδιος για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό, δήλωσε: «Εδώ και πάνω από ενάμιση χρόνο το DiscoverEU προσφέρει στους νέους της Ευρώπης νέες ευκαιρίες να ανακαλύψουν την ήπειρό τους. Με μεγάλη μου χαρά βλέπω με πόσο ενθουσιασμό έχουν ανταποκριθεί στην πρωτοβουλία, σχηματίζοντας μια πραγματική κοινότητα με τους συνταξιδιώτες τους αλλά και άλλους ανθρώπους. Καλώ τους νέους από κάθε περιοχή της Ευρώπης να υποβάλουν αίτηση για αυτή τη νέα ευκαιρία να απολαύσουν την ελεύθερη μετακίνηση σε ολόκληρη την Ένωσή μας, να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες, να ανακαλύψουν την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και να κάνουν νέους φίλους».

Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες του DiscoverEU μπορούν επίσης να συμμετάσχουν σε οργανωμένες συναντήσεις και εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους και να λάβουν ένα ταξιδιωτικό ημερολόγιο για να καταγράψουν τις εμπειρίες τους. Κάθε χρόνο οι δραστηριότητες του DiscoverEU έχουν ένα θέμα που σχετίζεται με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το θέμα για το 2019 είναι «μαθαίνοντας για την Ευρώπη». Το θέμα για το 2020 θα είναι «βιώσιμη πράσινη Ευρώπη».

Ποιοι δικαιούνται να συμμετέχουν και ποια είναι η διαδικασία υποβολής αίτησης;

Οι αιτούντες πρέπει να είναι 18 ετών στις 31 Δεκεμβρίου 2019, να είναι πολίτες της ΕΕ και να προτίθενται να ταξιδέψουν μεταξύ της 1ης Απριλίου 2020 και της 31ης Οκτωβρίου 2020 για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2019. Μια επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τις αιτήσεις και θα επιλέξει τους επιτυχόντες.

Οι αιτούντες θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της επιλογής, που θα βασιστεί σε ένα κουίζ γενικών γνώσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Ιανουάριο του 2020.

Οι επιτυχόντες θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν ατομικά ή σε ομάδες μέχρι πέντε ατόμων. Κατά κανόνα θα μετακινούνται με τρένο. Ωστόσο, για να υπάρχει ευρεία πρόσβαση σε ολόκληρη την ήπειρο, οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν και άλλα μέσα μεταφοράς, όπως λεωφορεία ή πλοία ή, κατ’ εξαίρεση, το αεροπλάνο.

Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί η δυνατότητα συμμετοχής νέων ανθρώπων που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε νησιά. Μετά τον νέο γύρο που ξεκίνησε σήμερα, η Επιτροπή σχεδιάζει να δρομολογήσει ακόμη έναν γύρο αιτήσεων το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Η Επιτροπή δρομολόγησε το DiscoverEU τον Ιούνιο του 2018, κατόπιν πρότασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μια προπαρασκευαστική δράση με αρχικό προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ· ο προϋπολογισμός για το 2019 ανέρχεται στα 16 εκατ. ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός για το 2020 αναμένεται να είναι 25 εκατ. ευρώ.

Το DiscoverEU φέρνει κοντά χιλιάδες νέους ανθρώπους, δημιουργώντας έτσι μια κοινότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Συμμετέχοντες που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους συνδέθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αντάλλαξαν συμβουλές ή πρόσφεραν τις γνώσεις τους για διάφορα μέρη, σχημάτισαν ομάδες για να ταξιδέψουν από πόλη σε πόλη ή φιλοξένησαν ο ένας τον άλλον. Eρωτήσεις και απαντήσεις

Τι είναι το DiscoverEU;

Το DiscoverEU αποτελεί πρωτοβουλία της ΕΕ που προσφέρει σε νέους και νέες ηλικίας18 ετών μια ταξιδιωτική εμπειρία που θα τους επιτρέψει να επωφεληθούν από το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ανακαλύψουν την ποικιλομορφία των περιφερειών της Ευρώπης, να απολαύσουν τον πολιτιστικό της πλούτο και να έλθουν σε επαφή με ανθρώπους από όλη την ήπειρο. Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να βελτιώσουν βασικές ικανότητες, όπως η επίλυση προβλημάτων και η γνώση ξένων γλωσσών.

Γιατί δεν προσφέρετε την ευκαιρία αυτή σε όλους τους δεκαοκτάχρονους;

Στόχος είναι να δοθεί σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό νέων η ευκαιρία να επωφεληθούν από το DiscoverEU.

Ωστόσο, με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό των 16 εκατ. ευρώ, δεν είναι δυνατό να προσφερθούν ταξιδιωτικές κάρτες σε όλους τους νέους ηλικίας 18 ετών στην Ευρώπη. Μετά το τεράστιο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε μέχρι σήμερα και τα θετικά σχόλια που διατύπωσε η συντριπτική πλειονότητα των νέων που συμμετείχαν, η Επιτροπή επιθυμεί να αναπτύξει την πρωτοβουλία DiscoverEU, ανοίγοντάς την περισσότερο σε μειονεκτούσες ομάδες και δίνοντας περισσότερη έμφαση στη μαθησιακή της διάσταση σύμφωνα με τους γενικούς στόχους του μελλοντικού προγράμματος Erasmus.

Υπάρχει ποσόστωση ανά χώρα;

Έχει καθοριστεί ποσόστωση των ταξιδιωτικών καρτών για κάθε κράτος μέλος με βάση το ποσοστό του πληθυσμού του επί του συνολικού πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που σε κάποια χώρα οι αιτούντες είναι λιγότεροι από την καθορισμένη ποσόστωση, οι υπόλοιπες ταξιδιωτικές κάρτες θα κατανεμηθούν μεταξύ των χωρών στις οποίες υπάρχουν περισσότεροι αιτούντες από τις ποσοστώσεις τους.

Γιατί η πρωτοβουλία προσφέρεται μόνο σε νέους και νέες ηλικίας 18 ετών;

Το DiscoverEU είναι μια πρωτοβουλία την οποία είχε αρχικά ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με στόχο να προσφέρει ευκαιρίες για ταξίδια και μετακινήσεις σε νέους που συμπληρώνουν τα 18. Το πρόγραμμα απευθύνεται ειδικά στους δεκαοκτάχρονους επειδή η ηλικία αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την ενηλικίωση που θα πρέπει να συνοδεύεται από καλύτερη κατανόηση της Ευρώπης σε όλη την ποικιλομορφία της

Για πόσες ημέρες δικαιούνται να ταξιδέψουν οι συμμετέχοντες;

Οι νέοι μπορούν να ταξιδέψουν για τουλάχιστον 1 ημέρα και έως 1 μήνα. Θα πρέπει να επισκεφθούν τουλάχιστον ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετικό από τη χώρα διαμονής τους. Σ’ αυτόν τον γύρο, τα ταξίδια πρέπει να ξεκινήσουν μεταξύ της 1ης Απριλίου 2020 (πρώτη ημερομηνία αναχώρησης) και της 31ης Οκτωβρίου 2020 (τελευταία ημερομηνία επιστροφής).

Ποια μέσα μεταφοράς μπορούν να χρησιμοποιηθούν;

Κατά γενικό κανόνα, οι συμμετέχοντες θα ταξιδεύουν σιδηροδρομικώς.

Ωστόσο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή πρόσβαση —για παράδειγμα των νέων με ειδικές ανάγκες ή εκείνων που ζουν σε νησιά ή απομακρυσμένες περιοχές— είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικοί τρόποι μεταφοράς, όπως αεροπλάνα, λεωφορεία ή πορθμεία, όταν υπάρχει ανάγκη και εφόσον ληφθούν υπόψη παράγοντες που συνδέονται με το περιβάλλον, τον χρόνο και την απόσταση.

Τα ταξίδια θα γίνονται στη δεύτερη θέση. Μπορεί ένας συμμετέχων να ταξιδέψει μόνος ή με ομάδα φίλων;

Οι συμμετέχοντες μπορούν να ταξιδεύουν είτε ατομικά είτε σε ομάδα 5 ατόμων το πολύ. Στην περίπτωση ομαδικού ταξιδιού, πρέπει να οριστεί ένας επικεφαλής της ομάδας.

Ο επικεφαλής της ομάδας θα συμπληρώσει το έντυπο της αίτησης και θα απαντήσει στο κουίζ και στη συμπληρωματική ερώτηση. Θα λάβει έναν κωδικό στο ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης κατά την υποβολή της αίτησης και θα πρέπει να κοινοποιήσει τον κωδικό στα μέλη της ομάδας για να μπορέσουν να εγγραφούν. Με τον κωδικό που θα δώσει ο επικεφαλής της ομάδας, τα υπόλοιπα μέλη της θα μπορούν να εγγραφούν ηλεκτρονικά και να συμπληρώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Εάν μια ομαδική αίτηση είναι επιτυχής, θα μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη της ομάδας; Ναι, μια ομαδική αίτηση αξιολογείται ως μία αίτηση

Πώς επιλέγονται οι νέοι που θα συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία;

Η επιλογή των αιτούντων πραγματοποιείται μέσω ενός ηλεκτρονικού εργαλείου υποβολής αιτήσεων που είναι διαθέσιμο στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας.

Οι αιτούντες πρέπει πρώτα να περάσουν επιτυχώς τον έλεγχο των κριτηρίων επιλεξιμότητας. Στη συνέχεια, όλοι οι αιτούντες πρέπει να συμπληρώσουν ένα κουίζ. Πρέπει να απαντήσουν σε 5 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αφορούν γενικές γνώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απευθύνονται στους νέους. Τέλος, μια επιπλέον ερώτηση θα ζητήσει από τους αιτούντες να κάνουν μια εκτίμηση. Όσο πιο κοντά θα είναι η εκτίμηση στη σωστή απάντηση, τόσο περισσότερους βαθμούς θα λάβουν οι αιτούντες.

Οι σωστές απαντήσεις στο κουίζ και σ’ αυτή την τελική ερώτηση θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να επιλέξει και να κατατάξει τους αιτούντες.

Τι ισχύει για τους νέους με μειωμένη κινητικότητα και/ή ειδικές ανάγκες;

Οι νέοι με ειδικές ανάγκες (όπως μειωμένη κινητικότητα ή προβλήματα όρασης) μπορεί να δικαιούνται κατάλληλη πρόσθετη υποστήριξη. Οι δαπάνες αυτές θα αξιολογούνται κατά περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες τους και βάσει των κατάλληλων δικαιολογητικών, όπως προβλέπει η νομοθεσία του κράτους μέλους κατοικίας τους. Απ’ αυτή την άποψη, ενδέχεται να καλύπτονται οι δαπάνες για ειδική βοήθεια (π.χ. συνοδός ή σκύλος για συμμετέχοντες με προβλήματα όρασης). Γενικά η Επιτροπή ενθαρρύνει ένθερμα τους νέους με ειδικές ανάγκες να υποβάλουν αίτηση.

Οι συμμετέχοντες που θα επιλεγούν θα πρέπει να κάνουν οι ίδιοι τις κρατήσεις για τις ταξιδιωτικές τους κάρτες;

Όχι. Οι συμμετέχοντες που θα επιλεγούν δεν πρέπει να κάνουν τις κρατήσεις για τις ταξιδιωτικές τους κάρτες, δεδομένου ότι τα χρήματα για εισιτήρια που αγοράζονται χωριστά δεν επιστρέφονται. Οι κρατήσεις, οι αγορές και η παράδοση των ταξιδιωτικών καρτών στους συμμετέχοντες που θα επιλεγούν θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά από τον εξωτερικό ανάδοχο που έχει ορίσει η Επιτροπή.

Μπορούν συγγενείς ή φίλοι άνω των 18 ετών να ταξιδέψουν μαζί με τον συμμετέχοντα; Ναι, με δικά τους έξοδα. Θα πρέπει να κάνουν μόνοι τους κράτηση και να πληρώσουν οι ίδιοι τα σχετικά έξοδα του ταξιδιού.

Μεταβιβάζεται η ταξιδιωτική κάρτα σε άλλο άτομο;

Όχι. Κάθε ταξιδιωτική κάρτα είναι ονομαστική και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μεταβιβαστεί σε άλλο άτομο. Το ονοματεπώνυμο που αναγράφεται στην ταξιδιωτική κάρτα δεν μπορεί να αλλάξει.

Τι γίνεται σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες χρειαστεί να ακυρώσουν ή να τροποποιήσουν το ταξίδι τους;

Τυχόν έξοδα ακύρωσης ή τροποποίησης του ταξιδιού θα πρέπει να καλυφθούν από τους συμμετέχοντες. Δεν υπάρχει πρόσθετο κονδύλιο για την κάλυψη των δαπανών αυτού του είδους, ανεξάρτητα από την αιτία.

Περιλαμβάνονται κάποια από τα παρακάτω έξοδα: έξοδα ταξιδιωτικής ασφάλισης, καταλύματος και διατροφής, ή άλλα έξοδα που σχετίζονται με το ταξίδι;

Όχι. Η πρωτοβουλία δεν καλύπτει καμία ταξιδιωτική ασφάλιση. Η ασφαλιστική κάλυψη αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του συμμετέχοντος.

Επιπλέον, τα έξοδα καταλύματος και διατροφής, κάθε επιπλέον κόστος ταξιδιού που πρέπει να καταβληθεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή άλλα έξοδα που σχετίζονται με το ταξίδι καλύπτονται από τους συμμετέχοντες.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να φροντίσουν οι ίδιοι για την κατάλληλη ταξιδιωτική και υγειονομική ασφάλιση για όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Η βασική υγειονομική ασφάλιση συνήθως παρέχεται από τον εθνικό ασφαλιστικό φορέα κάθε συμμετέχοντος κατά τη διαμονή σε άλλη χώρα της ΕΕ, μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας ή άλλη ιδιωτική ασφάλεια ενδεχομένως να μην καλύπτει όλες τις πιθανές περιπτώσεις, κυρίως τον επαναπατρισμό ή συγκεκριμένες ιατρικές επεμβάσεις.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, συνιστάται η σύναψη συμπληρωματικής ιδιωτικής ασφάλισης. Θα βοηθά η Επιτροπή τους συμμετέχοντες να κάνουν κράτηση καταλύματος;

Όχι. Η κράτηση καταλύματος είναι αποκλειστική ευθύνη του συμμετέχοντος.

Πώς μπορούν οι συμμετέχοντες να προετοιμάσουν τα ταξίδια τους;

Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας περιέχει μια σελίδα με πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα ταξίδια στην Ευρώπη, στην οποία οι συμμετέχοντες μπορούν να βρουν χρήσιμες συμβουλές.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν μαζί τους, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, το έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο/κάρτα τους. Οτιδήποτε έχει σχέση με τέτοια έγγραφα (π.χ. εγκυρότητα) αποτελεί ευθύνη του συμμετέχοντος. Οι νέοι θα πρέπει επίσης να διαθέτουν έγκυρο διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας όταν ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οτιδήποτε έχει σχέση με τέτοια έγγραφα (π.χ. εγκυρότητα) αποτελεί ευθύνη του συμμετέχοντος. 

Keywords
δωρεαν, ευρωπη, ταξιδια, μεσα μαζικης μεταφορας, νέα, ημερολόγιο, λεωφορεια, δραση, προυπολογισμος, erasmus, σκύλος, εισιτήρια, κινηση στους δρομους, τελη κυκλοφοριας, αποτελεσματα δημοτικων εκλογων 2010, εκλογες 2010 αποτελεσματα , η ημέρα της γης, τελη κυκλοφοριας 2014, τελη κυκλοφοριας 2015, τελη κυκλοφοριας 2016, αποτελεσματα, ημερομήνια, διαβατηριο, ημερολόγιο, το θεμα, αιτηση, βημα, γνωση, θεμα, νησια, πλαισιο, προγραμμα, πυλη, αεροπλανο, αιτησεις, ασφαλιστικο, ατομο, αυτοπεποιθηση, βοηθεια, γινεται, γινονται, γυρος, διαστημα, δυνατοτητα, δοθει, δωσει, εγγραφα, ευκαιρια, ευρω, υπαρχει, εισιτήρια, εκπαιδευση, εκτιμηση, εξοδα, ετων, ευθυνη, ηλικια, ισχυει, νεολαια, ομαδα, περιβαλλον, πλοια, πρασινη, προβληματα, συνεχεια, σκύλος, σχολια, τρενο, χαρα, αγορες, ασφαλεια, δικαιωμα, εμφαση, ενωση, erasmus, ερωτησεις, εθνικο, φιλοι, γνωσεις, ηπειρο, χωρα, ηλεκτρονικα, κουιζ, ομαδες, πληροφοριες, ταξιδι, θετικα, ξεκινησε
Τυχαία Θέματα