ΔΕΔΔΗΕ: Οι τρόποι επικοινωνίας με πελάτες - Εξυπηρέτηση εξ αποστάσεως

Ανακοίνωση σχετικά με τους τρόπους επικοινωνίας που υπάρχουν για τους πελάτες - καταναλωτές ρεύματος ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να υπάρχει εξυπηρέτηση εξ αποστάσεως.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι καταναλωτές ρεύματος μπορούν να απευθύνονται όλο το 24ωρο στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης 11500 (ή στον τηλεφωνικό αριθμό 2111900500), ή εναλλακτικά, τις εργάσιμες ώρες, στα τηλέφωνα εξυπηρέτησης του ΔΕΔΔΗΕ,

όπως αυτά είναι αναρτημένα στον ιστότοπο της εταιρείας.

Επιπλέον, για την υποβολή αιτήματος νέας σύνδεσης, ή άλλου αιτήματος σε υφιστάμενη παροχή, καθώς και για την αποστολή των εγγράφων σύνδεσης (πχ. ΥΔΕ - Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη κλπ.), οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Περιοχών, οι οποίες είναι αναρτημένες επίσης στον ιστότοπο της εταιρίας .

Για τον εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό υπηρεσιών που θα απαιτηθεί φυσική παρουσία του πελάτη - όπως για παράδειγμα υπηρεσίες που η παροχή τους προϋποθέτει ταυτοποίηση ή/και την υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης - ο ΔΕΔΔΗΕ θα δέχεται μόνον κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού στα υποκαταστήματα των περιοχών του πανελλαδικά, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία.

Keywords
Τυχαία Θέματα