57 προσλήψεις στη ΔΕΗ στην Αθήνα

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πενήντα επτά (57) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ), της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης (ΓΔ/ΑΝΠ) και της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης (ΔΑΝΠΟ) στη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής,


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Keywords
Τυχαία Θέματα