Ναυάγησε η αποκρατικοποίηση του ΔΕΣΦΑ


Ανακοινώθηκε και επισήμως το ναυάγιο της αποκρατικοποίησης του ΔΕΣΦΑ από το Υπουργείο Ενέργειας.

Μετά από παλινωδίες μηνών, και συνεχείς παρατάσεις η Αθήνα δεν τα βρήκε με τους αζέρους της SOCAR, βάζοντας ακόμα ένα εμπόδιο στο κλείσιμο της β' αξιολόγησης, για την οποία ήταν προαπαιτούμενο η αποκρατικοποίηση του Διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς αερίου.

​Σήμερα ήταν η τελευταία ημέρα ισχύος της εγγυητικής επιστολής της Socar.

Τόσο η διοίκηση της αζέρικης εταιρείας, όσο και αυτή της ιταλικής SNAM, δεν είχαν ικανοποιηθεί από τις τελευταίες "διορθώσεις" στις ρυθμίσεις για το ύψος των τιμολογίων χρήσης του συστήματος φυσικού αερίου, στις οποίες προχώρησε η ελληνική πλευρά, ώστε να αυξηθούν τα έσοδα του μετόχου του ΔΕΣΦΑ.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΕΝ:

"Τους τελευταίους μήνες η κυβέρνηση ήταν σε συνεχείς συζητήσεις με εκπροσώπους των εταιρειών SOCAR και Snam για την πώληση του 66% του ΔΕΣΦΑ.

Το κλίμα στις συζητήσεις ήταν εποικοδομητικό. Εντούτοις, η πρόταση που κατατέθηκε από την πλευρά των υποψηφίων αγοραστών, σχετικά με απομείωση του τιμήματος (αποπληρωμή σε δόσεις), ήταν νομικά ανέφικτη και θα ακύρωνε τον διαγωνισμό.
Εξετάστηκαν εναλλακτικές προτάσεις που έκαναν οι υποψήφιοι αγοραστές, για τη βελτίωση της αξίας μέσω εγγυοδοτικών μηχανισμών, οι οποίες διαπιστώθηκε, τελικά, ότι είναι ανεφάρμοστες εντός του κοινοτικού θεσμικού πλαισίου.

Οι προτάσεις της κυβέρνησης αποσκοπούσαν στη βελτίωση της οικονομικής θέσης της εταιρείας, με βάση την αύξηση της ανακτήσιμης διαφοράς των παρελθόντων ετών, στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας. Οι προτάσεις αυτές δεν έγιναν αποδεχτές, με αποτέλεσμα οι συζητήσεις να ολοκληρωθούν".

Keywords
Τυχαία Θέματα