Λιποθυμίες σε νοτιοκορεατικό εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας

Τουλάχιστον 500 εργάτες, στην πλειοψηφία τους γυναίκες, παρουσίασαν ακατάσχετους εμέτους και λιποθυμίες σε νοτιοκορεατική κλωστοϋφαντουργία.
Τυχαία Θέματα