Η μετάπτωση των κεντρικών συστημάτων της ΑΤΕbank

Με επιτυχία ολοκλήρωσε η ΑΤΕbank την μετάπτωση των κεντρικών συστημάτων και του δικτύου της στο νέο Κέντρο Τεχνολογίας του Ομίλου, το οποίο ικανοποιεί σε μέγιστο βαθμό τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας.
Keywords
Τυχαία Θέματα