Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας καλεί σε γενική κινητοποίηση

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας κάλεσε σήμερα τις κυβερνήσεις να κινητοποιηθούν και να λάβουν το συντομότερο μέτρα υπέρ της απασχόλησης για την αντιμετώπιση μιας κρίσης που μπορεί να παραταθεί για καιρό μετά την οικονομική ανάκαμψη.
Τυχαία Θέματα