Ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Eurobank

Με έκδοση υβριδικών τίτλων και όχι με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου θα καλύψει τις ανάγκες αυξημένης ρευστότητας που υπάρχουν στην τρέχουσα συγκυρία η Eurobank EFG.
Keywords
Τυχαία Θέματα