Προσλήψεις σε σχολεία στη Σητεία

H Α/θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Σητείας προκηρύσσει εννέα (9) θέσεις καθαριστριών σχολικών μονάδων με σύμβαση μίσθωσης έργου για τα σχολικά έτη 2018 – 2019 και 2019-2020.

Αναλυτικότερα:

01 θέση για το Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Γούδουρα01 θέση για το 2o Δημοτικό Σχολείο Σητείας01 θέση για το 4ο Νηπιαγωγείο Σητείας01 θέση για το 5ο Νηπιαγωγείο Σητείας01 θέση για το Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Σφάκας01 θέση για το Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Σκοπής01 θέση για το Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Ζήρου01 θέση για το 1ο Δημοτικό Σχολείο και 6ο Νηπιαγωγείο Σητείας01 θέση
για το 3ο Νηπιαγωγείο Σητείας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι να καταθέσουν σχετική απλή αίτηση ,με όλα τα στοιχεία ΑΦΜ,ΑΜ ΙΚΑ , ΑΜΚΑ , τηλέφωνο κλπ στο Δημαρχείο και συγκεκριμένα στο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου Σητείας , που βρίσκεται στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος Σητείας οδός Π. Βαρθολομαίου 9 , κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες , συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
Β) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Γ) Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού της Εφορίας

Δ) Συστατική επιστολή εφόσον υπάρχει
Ε) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ο χρόνος προϋπηρεσίας και εάν εργάζονται και σε άλλη εργασία .
ΣΤ) Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ)

Μπορουν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά μέχρι και την Δευτέρα 20/08/2018.

Keywords
Τυχαία Θέματα