Προσλήψεις καθηγητών μουσικής στον Δήμο Λιβαδειάς

Ο Δήμος Λεβαδέων ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) μουσικών, καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για το Δημοτικό Ωδείο Λιβαδειάς, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών για την παροχή υπηρεσιών, έναντι αντιτίμου και ειδικότερα:

1 Καθηγητής πιάνου, αρμονίου, ακορντεόν, υποχρεωτικών και ανωτέρων θεωρητικών 1 Καθηγητής κιθάρας, υποχρεωτικών και ανωτέρων θεωρητικών 1 Καθηγητής βιολιού 1 Καθηγητής μοντέρνας μουσικής (ηλεκτρική κιθάρα -ηλεκτρικό μπάσο) 1 Καθηγητής παραδοσιακής μουσικής (λαούτο, ούτι,
κρητική λύρα, τζουράς, τουμπερλέκι, μπουζούκι, μαντολίνο) Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα κατατεθούν στον Δήμο Λεβαδέων, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο Διοίκησης Ανθρώπινου δυναμικού, Σοφοκλέους 15, Τ.Κ. 32131 Λιβαδειά, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που ξεκινάει από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα και την ανάρτησή της στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
Keywords
Τυχαία Θέματα