Προτάσεις για ένταξη της διάστασης του φύλου στις προβλέψεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας

10:17 7/6/2018 - Πηγή: Left.gr

Υποβολή προτάσεων από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων για ένταξη της διάστασης του φύλου στις προβλέψεις του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Τυχαία Θέματα