Χορήγηση οφειλόμενης άδειας ανάπαυσης και επιδόματος αδείας: Τι να γνωρίζετε

01:00 11/11/2018 - Πηγή: CNN

Έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2018, πρέπει να χορηγηθούν ολόκληρη η οφειλόμενη ετήσια άδεια ανάπαυσης και το επίδομα αδείας.

Keywords
Τυχαία Θέματα
Χορήγηση,chorigisi