Έλα να το κάνω μάκια ή Για μια Αποτελεσματική Αντι-προπαγάνδα

Εφόσον η προπαγανδιστική στρατηγική του συστήματος επιχειρεί να μας αποπροσανατολίσει για ν' αποτρέψει την εξέγερσή μας, ο βασικός μας στόχος θα πρέπει να είναι αυτή ακριβώς η προπαγάνδα, μέσω μιας συντεταγμένης προσπάθειας αποκάλυψης της αλήθειας.
Τυχαία Θέματα