ΠΕΝΤΕ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2004-2009

Ενέκριναν μια δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, μέχρι το 2020.
Τυχαία Θέματα