Μέτρα για τη βελτίωση των κανόνων ανταγωνισμού στην εμπορία καυσίμων

Τη θέσπιση μέτρων για διαρθρωτικές αλλαγές μακριά από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και συντεχνιακά ή επιχειρηματικά μικροσυμφέροντα ζητεί ο Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (ΣΕΕΠΕ.

Keywords
Τυχαία Θέματα