Κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις σε εταιρείες διαχείρισης πλοίων

Νέους λεπτομερείς κανόνες, που συμπληρώνουν τις γενικές κατευθύνσεις του 2004 για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται στις εταιρείες διαχείρισης πλοίων, εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Τυχαία Θέματα