Διαφάνεια στις προμήθειες, αλλά ολιγωρία στις τοποθετήσεις προσώπων σε θέσεις-κλειδιά

Η κατάργηση της συνέντευξης των υποψηφίων των διαγωνισμών για την πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) ως κριτηρίου επιλογής, καθώς και η πλήρης διαφάνεια από την πρώτη στιγμή με την ανάρτηση των...

Keywords
Τυχαία Θέματα