ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ: Στην καρδιά της στρατηγικής του κεφαλαίου

Η σημασία και η έμφαση που δίνει η κυβέρνηση στη λεγόμενη Διά Βίου Μάθηση δεν είναι τυχαία. Εξηγείται, ακριβώς γιατί συνδέεται με τους στρατηγικούς στόχους του κεφαλαίου και της ΕΕ στην οικονομία και...
Keywords
Τυχαία Θέματα