ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΠΕΡΣΙΚΟΥ: Η σύγκρουση ισχυρών μονοπωλιακών συμφερόντων διευρύνεται

Η όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών, γεωπολιτικών ανταγωνισμών στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, για το ξαναμοίρασμα αγορών, πηγών και δρόμων Ενέργειας, επιβεβαιώνεται συνεχώς το τελευταίο
Τυχαία Θέματα