ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ : Για τη διάδοση και αξιοποίησή της

Το 18ο Συνέδριο του Κόμματος τονίζει την ανάγκη ολόπλευρης ισχυροποίησης του Κόμματος, όρος γι' αυτό είναι το συνεχές ανέβασμα του ιδεολογικού επιπέδου μελών και στελεχών του. Το καθήκον αυτό έχει...
Keywords
Τυχαία Θέματα