Εξίσωση προς τα κάτω ανδρών και γυναικών

Οι επιδιώξεις, όσων αποφάσισε το Συμβούλιο για τις γυναίκες, μπορούν να συνοψιστούν στα εξής σημεία: 1. Η ΕΕ, κάτω από το ψευδεπίγραφο αίτημα για ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, προσπαθεί να...
Τυχαία Θέματα