ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: Αντιδραστικό βήμα προς το «νέο σχολείο»

Ο νόμος 3699/2011 προσδιόρισε το θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (ΠΠΣ), καθόρισε τους σκοπούς, τη χρηματοδότηση, τα όργανα διοίκησης, τα κριτήρια προσδιορισμού των πρότυπων...
Keywords
Τυχαία Θέματα