Ψίθυροι: «Τίτλοι τέλους» για την Άτλας Χρηματιστηριακή

- Tέλος εποχής για την Άτλας Χρηματιστηριακή και έναρξη εργασιών από τον Επόπτη Εκκαθάρισης. Οι πάσης φύσεως δικαιούχοι, ας λάβουν υπ’ όψιν τους τα παρακάτω:- «Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 17/824/19.7.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Άτλας Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ”, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μιχαλακοπούλου 125 και Βερβαινών 14-16, Τ.Κ. 11527, με αριθμό ΓΕΜΗ 1078501000 (πρώην αριθμό ΜΑΕ 23595/06/Β/91/16) και ΑΦΜ 094318036, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
Keywords
Τυχαία Θέματα