Πόσο θα πληρώσουν οι τράπεζες την ΕΚΤ

Εάν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λάβει τελικώς απόφαση για μείωση των επιτοκίων και αυτά καταλήξουν αρνητικά (αφορά επιτόκια αναχρηματοδότησης από την κεντρική τράπεζα προς τις τράπεζες), τότε οι τράπεζες, μεταξύ των οποίων και οι ελληνικές, θα πρέπει να πληρώνουν για την υπερβάλλουσα ρευστότητα που διατηρούν. Αν ωστόσο η ΕΚΤ αποφασίσει να διαμορφώσει τα επιτόκια αυτά με κλίμακες, τότε μια τέτοια απόφαση εκτιμάται πως θα οδηγήσει σε αρνητική επίδραση κατά 2% στα κέρδη των ελληνικών τραπεζών, σύμφωνα με έκθεση της Goldman Sachs που προσμετρά τις επιπτώσεις στα διάφορα σενάρια για το τι αποφάσεις θα λάβει η ΕΚΤ στις 12 Σεπτεμβρίου.
Keywords
Τυχαία Θέματα