Κατάρτιση μητρώου αξιολογητών για τις δράσεις του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα ΙΙ

Μητρώο αξιολογητών για τις δράσεις του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα ΙΙ προτίθεται να καταρτίσει ο ενδιάμεσος φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα« (ΕΦΕΠΑΕ), με χωρική αρμοδιότητα όλη τη χώρα
Keywords
Τυχαία Θέματα