Για μια δίκαιη φορολόγηση των πολυεθνικών εταιρειών

Οι πολυεθνικές εταιρείες έχουν αναμφισβήτητα κερδίσει πολλά, τόσο θεμιτά όσο και αθέμιτα, από την παγκοσμιοποίηση. Θεμιτό μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι είναι το κέρδος που έχουν αποκομίσει με τη μορφή εξοικονόμησης κόστους και αύξησης της παραγωγικότητας λόγω των πολλαπλών εξαγορών αλλά και υπεργολαβιών (outsourcing) που η μητρική εταιρεία έχει εγκαθιδρύσει με μυριάδες άλλες εταιρείες ανά τον κόσμο.
Keywords
Τυχαία Θέματα
Για μια δίκαιη φορολόγηση των πολυεθνικών εταιρειών,