ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 2Ε/2007 (ΦΕΚ 327/11.10.2007, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορούν την πλήρωση τριών θέσεων μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΠΕ-Δημοσιονομικών με αυξημένα τυπικά προσόντα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Keywords
Τυχαία Θέματα