ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα προκήρυξης 6Κ/2008 για θέσεις σε φορείς του Δημοσίου

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 6Κ/2008 (ΦΕΚ 362/24.07.2008, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορούν την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 268 θέσεων τακτικού προσωπικού της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) σε διάφορους φορείς του δημόσιου τομέα.
Keywords
Τυχαία Θέματα