Οι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές των ελληνικών προορισμών… άλλοι ελληνικοί προορισμοί

15:05 8/3/2019 - Πηγή: Fortune
«Οι κύριοι ανταγωνιστές των ελληνικών προορισμών, είναι άλλοι ελληνικοί προορισμοί». Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα μελέτης του ΙΝΣΕΤΕ, η οποία στηρίχθηκε σε στοιχεία

Τυχαία Θέματα