Η σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης στις επιχειρήσεις του μέλλοντος

Σημαντικές είναι οι ευκαιρίες επενδύσεων που αναδεικνύονται μέσω της εφαρμογής των 17 στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη έως το 2030 που υιοθετήθηκαν από τη διεθνή κοινότητα τον Σεπτέμβριο του 2015,

Keywords
Τυχαία Θέματα
Η σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης στις επιχειρήσεις του μέλλοντος,