Επτά υποψήφιοι επενδυτές ενδιαφέρονται για την Creta Farms

16:53 12/9/2019 - Πηγή: Fortune

Ισχυρό εμφανίζεται το ενδιαφέρον για την Creta Farms όπως προκύπτει από ανακοίνωση της εταιρείας. Έως σήμερα, έχουν ήδη εκδηλώσει εγγράφως και επίσημα ουσιαστικό ενδιαφέρον επτά επενδυτικά σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επιπλέον, όπως σημειώνεται, έντονο ενδιαφέρον υπάρχει και από έτερους υποψήφιους επενδυτές, οι οποίοι αναμένεται να προβούν σε έγγραφη και επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ως άνω διαδικασία.

Η φάση αυτή ολοκληρώνεται στις

20 Σεπτεμβρίου 2019. Μέχρι τότε, τα ενδιαφερόμενα επενδυτικά σχήματα θα υποβάλλουν μη δεσμευτικές προσφορές και σχετικά συμπληρωματικά στοιχεία.

Τα αποτελέσματα εξαμήνου

Η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ, ο μεγαλύτερος παραγωγός χοιρινού κρέατος της χώρας μας και ηγέτης στον χώρο
των αλλαντικών, ανακοινώνει μη ελεγμένα στοιχεία των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας όπως αυτά
αποτυπώνονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:

• Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας για την περίοδο 01/01 – 30/06/2019 ξεπέρασε τα 56 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση άνω του 3% σε σχέση με την ιδιαίτερα επιτυχημένη περυσινή περίοδο, 01/01 -30/06/2018.

Η ανωτέρω αύξηση πωλήσεων αποκτά ιδιαίτερη σημασία, δεδομένων των συνθηκών της αγοράς όπου σύμφωνα με στοιχεία της IRI Infoscan παρατηρείται μείωση του ρυθμού ανάπτυξης.

• Παρά τις πρωτοφανείς υψηλές τιμές πρώτων υλών που διαμορφώνονται στην ευρωπαϊκή αγορά, η Εταιρεία κατάφερε να ανταπεξέλθει στο ιδιαίτερα αντίξοο επιχειρησιακό περιβάλλον, συγκρατώντας το κόστος παραγωγής σε ικανοποιητικά επίπεδα, γεγονός το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση ενός υψηλού για τα δεδομένα της αγοράς αποτελέσματος EBITDA.

• Η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ σε μία κορεσμένη κατηγορία διατηρεί την ηγετική της θέση, με μερίδιο αγοράς 25,5%, η οποία υποστηρίζεται κατά κύριο λόγο από το ισχυρό brand name του Εν Ελλάδι.

• Με όχημα το Εν Ελλάδι, η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ συνεχίζει και φέρνει καινοτομίες και στην κατηγορία της Κατάψυξης με τον προψημένο Γύρο και άλλα προϊόντα που καταλαμβάνουν την πρώτη θέση στην αγορά του Precooked Frozen Meat.

Η Εταιρεία συνεχίζει το πρόγραμμα εξορθολογισμού της κοστολογικής της βάσης και προχωρά σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και αλλαγές που θα διασφαλίσουν τη συνέχιση της επιτυχημένης της πορείας. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία έχει εκπονήσει πλάνο στρατηγικού σχεδιασμού, το οποίο με τη συμμετοχή του νέου επενδυτή όπως θα προκύψει από την τρέχουσα διαδικασία, διαμορφώνει μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 9% μεταξύ 2020 και 2024, ο οποίος είναι συνεπής προς τις αποδόσεις των προηγούμενων περιόδων και εξασφαλίζει στην Εταιρεία υγιή ανάπτυξη και διατήρηση της ηγετικής της θέσης.

Keywords
Τυχαία Θέματα