Επίτευξη στόχων βιώσιμης ανάπτυξης για το 2017 από την εταιρεία Μύλοι Λούλη

Τους περισσότερους από τους στόχους που είχε θέσει υλοποίησε το 2017 η εταιρεία Μύλοι Λούλη, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση στην επίδοσή της στους τομείς της δραστηριότητάς

Keywords
Τυχαία Θέματα