«Επενδύω στην Ελλάδα»: Αυτές είναι οι μεγάλες ανατροπές που έρχονται

Κάθε αναπτυξιακός νόμος που αλλάζει τα δεδομένα στο χώρο των επενδύσεων και της οικονομίας γενικότερα, είναι εμβληματικό έργο για οποιαδήποτε κυβέρνηση. Το νομοσχέδιο με τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα» μπορεί να απασχόλησε την κοινή γνώμη με τις διατάξεις που αφορούν στα εργασιακά. Όμως, υπάρχουν μια σειρά από αλλαγές που αξίζει να προσεχθούν.

Με ερωτήσεις- απαντήσεις επιχειρείται να γίνει κατανοητό τι αλλάζει.

Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου:

Αλλάζει το επενδυτικό τοπίο στην Ελλάδα. Με το νομοσχέδιο

«Επενδύω στην Ελλάδα» που συζητείται στη Βουλή, η κυβέρνηση επιδιώκει:

-Να άρει δεκάδες επενδυτικά εμπόδια ειδικά σε αδειοδοτικά, περιβαλλοντικά, πολεοδομικά θέματα. Η χώρα πρέπει επιτέλους να μπει στην ψηφιακή εποχή, εφαρμόζοντας τις καλές ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές.

-Να θεραπεύσει αδυναμίες οι οποίες λειτουργούν αποτρεπτικά για την προσέλκυση επενδύσεων.

-Να αθροίσει πολλές μικρές μεταρρυθμίσεις που μεταβάλλουν το επιχειρηματικό περιβάλλον.

-Να στηρίξει επιχειρήσεις νεοφυείς ή με σοβαρά οικονομικά προβλήματα να σταθούν στα πόδια τους.

-Να διασφαλίσει συνθήκες πλήρους απασχόλησης για τους εργαζόμενους και

-Να στηρίξει την υγιή, διαφανή και αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των κοινωνικών εταίρων.

Εν ολίγοις

-Στόχος είναι να μπει τέλος στην άσκοπη ταλαιπωρία επενδυτών και εργαζομένων, που μόλις ξεμπερδέψουν με ένα εμπόδιο εμφανίζονται μπροστά τους άλλα πέντε, γεγονός που οδηγεί στην απώλεια της εμπιστοσύνης τους απέναντι στο Κράτος.

Το νομοσχέδιο ΕΠΕΝΔΥΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:

1) Δίνει κίνητρα για την εγκατάσταση επιχειρήσεων σε επιχειρηματικά πάρκα και για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων 15 εκατομμυρίων ευρώ και άνω.

2) Δημιουργεί τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, δηλαδή μια ηλεκτρονική βάση με όλα τα κρίσιμα δεδομένα που συνδέονται με την άσκηση επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας. Κάθε πολίτης θα μπορεί να έχει απευθείας, μέσω του Διαδικτύου, απλή, έγκυρη, πλήρη και δωρεάν πληροφόρηση για θέματα όπως π.χ. οι ισχύουσες χρήσεις γης, οι όροι δόμησης, η ρυμοτομία, ο αιγιαλός, τα δάση, οι αρχαιολογικοί χώροι.

3) Επιταχύνει αναθέτοντας σε ιδιώτες ορκωτούς ελεγκτές την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων (αυτή τη στιγμή λιμνάζουν 2.500 φάκελοι) που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο. Το κράτος θα ασκεί ελεγκτικό ρόλο.

4) Επισπεύδει την αδειοδότηση για κεραίες των τηλεπικοινωνιακών παρόχων ώστε να διευκολυνθούν οι επενδύσεις σε ασύρματα δίκτυα νέας γενιάς, ειδικά σε δίκτυα 5G και ανοίγει το δρόμο για πάρκα κεραιών με αυστηρές πρόνοιες για τη δημόσια υγεία.

5) Θέτει δικλείδες αποτροπής της αδήλωτης εργασίας που στερεί μισή μονάδα του ΑΕΠ ετησίως.

6) Θεσμοθετεί Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών και την (προαιρετική) ηλεκτρονική ψηφοφορία για την προκήρυξη απεργιών ώστε να σταματήσει το φαινόμενο που είδαμε και πρόσφατα, λίγοι να ταλαιπωρούν τους πολλούς χωρίς να υπάρχει διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη βάση εγγεγραμμένων μελών. Να υπάρξει δηλαδή περισσότερη συμμετοχή και δημοκρατία στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τους εργαζόμενους και το κοινωνικό σύνολο.

7) Επιταχύνει τη δικαστική διαδικασία με τη θέσπιση των ηλεκτρονικών δικογράφων και τηλεσυνδριασεων στη διοικητική δικαιοσύνη που είναι πιο ώριμη σε επίπεδο πληροφοριακών συστημάτων να υποδεχθεί σύγχρονες ψηφιακές λύσεις.

8) Καταργεί τους παρωχημένους «βαθμούς όχλησης» που επιβαρύνουν χρονικά και οικονομικά τις αδειοδοτικές διαδικασίες των μεταποιητικών δραστηριοτήτων ενώ έχουν υποκατασταθεί εδώ και πολλά χρόνια από την πληρέστερη περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Σύμφωνα με μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος που συνοδεύει το νομοσχέδιο στη Βουλή, εφόσον οι διατάξεις του εφαρμοστούν στην πληρότητά τους η ελάχιστη επίδραση στο ΑΕΠ θα είναι +5 μονάδες μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Μόνον η αυστηροποίηση των ελέγχων στην αγορά εργασίας και η μείωση της αδήλωτης εργασίας μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,5% τον επόμενο χρόνο.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ κλπ

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι αλλάζει στις στρατηγικές επενδύσεις;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σήμερα, πολλές επενδύσεις στρατηγικής σημασίας για τη χώρα παραμένουν στα «χαρτιά» καθώς καθυστερεί σημαντικά η αδειοδότησή τους, είτε από πλευράς αδειών λειτουργίας, είτε περιβαλλοντικής αδειοδότησης είτε πολεοδομικής νομοθεσίας. Αυτό που αλλάζει είναι να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στις επενδύσεις που θεωρούνται στρατηγικές (ακόμα και οι επενδύσεις μικρότερου μεγέθους όπως όσες έχουν προϋπολογισμό 40 εκ. ευρώ και παράγουν 100 νέες θέσεις εργασίας) για να μπορέσουν να αδειοδοτηθούν γρήγορα. Έτσι, ενθαρρύνονται οι επενδύσεις στη χώρα, που αποτελούν και την προϋπόθεση για νέες δουλειές.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι αλλάζει στους αναπτυξιακούς νόμους;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σήμερα εκκρεμεί ο έλεγχος και η πιστοποίηση ολοκλήρωσης εκατοντάδων επενδυτικών σχεδίων, τα οποία μπορεί να έχουν ολοκληρωθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Οι μακροχρόνιες καθυστερήσεις οδηγούν την επιβάρυνση των επενδυτικών φορέων με διοικητικά έξοδα (λ.χ. εγγυητικές επιστολές) αλλά και τη δημιουργία πρόσθετων οικονομικών επιβαρύνσεων στους επενδυτικούς φορείς λόγω της καθυστέρησης καταβολής των προβλεπόμενων ενισχύσεων. Οι επενδυτικοί νόμοι, αντί να λειτουργούν ως αναπτυξιακό εργαλείο, εγκλωβίζουν τους επενδυτές σε διοικητικές διαδικασίες και καθυστερήσεις, στερώντας από τους ίδιους αλλά και την οικονομία πολύτιμους πόρους και φυσικά θέσεις εργασίας.

Με την νέα νομοθεσία, εισάγεται μια περισσότερο ευέλικτη διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης από ορκωτούς-ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες καθώς και από πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας πρόσωπα, που πληρούν τα κριτήρια που ορίζει η σχετική διάταξη. Έτσι επιταχύνεται η διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, απελευθερώνοντας πόρους και επιτρέποντας την δημιουργία πολλών και κατά τεκμήριο καλών θέσεων εργασίας.

ΕΡΏΤΗΣΗ: Υπάρχει περίπτωση να τροποποιηθούν οι όροι που ίσχυαν για κάθε επένδυση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι. Οι αλλαγές που γίνονται στοχεύουν μόνο στην ταχύτερη ολοκλήρωση των εκκρεμουσών διαδικασιών, χωρίς να επηρεάζουν καθόλου τα κριτήρια με βάση τα οποία έχει εγκριθεί και υλοποιείται μία επένδυση.

Προβλέπονται κυρώσεις στους φορείς των επενδυτικών σχεδίων σε περίπτωση που από τους σχετικούς ελέγχους προκύπτουν αποκλίσεις ή ανακρίβειες, αλλά και για τους εμπλεκομένους στην διαδικασία επαγγελματίες, σε περίπτωση παραβάσεων εκ μέρους τους.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ (ΑΤΤΙΚΗ)

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι σημαίνει ότι θα επιτρέπονται πλέον, σε οργανωμένους υποδοχείς δραστηριοτήτων της Αττικής, έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α2;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Από τη δεκαετία του 1980 υπάρχει νομοθεσία, η οποία απαγορεύει την εγκατάσταση νέων δραστηριοτήτων υψηλής και μέσης όχλησης στην Αττική. Η νομοθεσία αυτή είχε σκοπό την αποφυγή εγκατάστασης ρυπογόνων βιομηχανιών κοντά σε αστικούς ιστούς και μάλιστα πυκνοκατοικημένους, όπως είναι οι Δήμοι του Λεκανοπεδίου. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι η διάταξη αυτή οδήγησε στην απο-ανάπτυξη της Αττικής και στην αύξηση της ανεργίας. Για το λόγο αυτό, το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας του 2014, καθόρισε ότι η προσέλκυση και ανάπτυξη νέων μεταποιητικών μονάδων μέσης όχλησης στην Αττική πρέπει να είναι στόχος. Εν τω μεταξύ, η πρόοδος της τεχνολογίας έχει επιτρέψει την αντιμετώπιση των προβλημάτων ρύπανσης και θορύβου που προκαλούν οι περισσότερες βιομηχανίες. Για το λόγο αυτό και με τη νέα διάταξη ορίζεται ότι στην Αττική επιτρέπονται πλέον δραστηριότητες κατηγορίας Α2 (που αντιστοιχούν με τις παλαιότερες δραστηριότητες μέσης όχλησης), αλλά μόνο εντός οργανωμένων βιομηχανικών περιοχών/ βιομηχανικών πάρκων/ επιχειρηματικών πάρκων. Έτσι αποφεύγεται κάθε περιβαλλοντική επιβάρυνση πλησίον των αστικών περιοχών και αξιοποιούνται οι δυνατότητες που έχουν τα βιομηχανικά πάρκα για οργανωμένη και καλύτερη πρόληψη και αντιμετώπιση της ρύπανσης. Παράλληλα, όμως, αξιοποιούνται οι δομές των επιχειρηματικών πάρκων, προσελκύονται επενδύσεις και δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Παρά το γεγονός ότι τα επιχειρηματικά πάρκα παράγουν οφέλη για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις και συμβάλλουν στην ανάπτυξη των γύρω περιοχών, στην Ελλάδα εξακολουθούν να δημιουργούνται με αργούς ρυθμούς.

Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η Αττική όπου παράγεται το 40,1% της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας στον τομέα της μεταποίησης, δραστηριοποιείται το 34,4% των επιχειρήσεων, απασχολώντας το 39,1% των εργαζομένων. Το Λεκανοπέδιο  διαθέτει μόλις 5 ολοκληρωμένες περιοχές οργανωμένων υποδοχέων, η έκταση των οποίων δεν υπερβαίνει το 9% της συνολικής έκτασης των οργανωμένων υποδοχέων στη χώρα.

Η  απουσία ενός οργανωμένου εθνικού σχεδίου ανάπτυξης επιχειρηματικών πάρκων αποτελεί από τους σημαντικότερους αποτρεπτικούς λόγους για την προσέλκυση νέων επενδύσεων στη χώρα μας.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί με συμφέρει να εγκαταστήσω την επιχείρησή μου σε ένα επιχειρηματικό πάρκο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με μελέτες, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός οργανωμένων επιχειρηματικών υποδομών εξασφαλίζουν χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης έως και 25%, πρόσβαση σε κοινόχρηστες υποδομές (πχ δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων, διαχείριση αποβλήτων μέσω βιολογικού καθαρισμού), εξοικονόμηση στο κόστος οδοφωτισμού και καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων έως 42%, σημαντικότατη μείωση στο φόρο ακίνητης περιουσίας, σημαντική μείωση του διοικητικού κόστους,  ενώ ενθαρρύνονται να εξάγουν και να καινοτομούν. Επίσης δεν υπάρχουν προβλήματα και αμφισβητήσεις σχετικά με τις χρήσεις γης. Είναι όλα σαφή.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι τα κίνητρα που δίνει τώρα η κυβέρνηση; Τι αλλάζει;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εκσυγχρονίζεται και απλοποιείται το καθεστώς έναρξης λειτουργίας μιας επιχείρησης σε πάρκο. Έτσι, μια επιχείρηση δεν θα χρειάζεται πλέον – εκτός της άδειας εγκατάστασης- ούτε άδεια λειτουργίας και θα αρκεί μια απλή γνωστοποίηση ότι ξεκινά τη δραστηριότητά της. Αναμένεται επίσης, για τις επιχειρήσεις εντός των πάρκων, να θεσμοθετηθούν χαμηλότερες κατηγορίες περιβαλλοντικής κατάταξης έτσι ώστε να χρειάζονται ελαφρύτερη περιβαλλοντική αδειοδότηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Η επιχείρησή μου δεν εμπίπτει αυτήν την κατηγορία.  Είναι μια μικρομεσαία εταιρεία γαλακτοκομικών προϊόντων. Τι θα ισχύσει  στην περίπτωση μου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Προβλέπεται αντί της άδειας λειτουργίας, μια απλή γνωστοποίηση. Επίσης, τώρα, ο φορέας διαχείρισης του πάρκου θα μπορεί αν θέλει να παρέχει τις υπηρεσίες καθαριότητας αντί του Δήμου, σε συμφέρουσα τιμή, κι έτσι οι επιχειρήσεις εντός του Πάρκου δεν θα χρειάζεται να πληρώνουν ανταποδοτικά τέλη στους Δήμους άνευ άλλου. Η δυνατότητα αυτή υπήρχε αλλά ήταν πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί. Τώρα γίνεται ρεαλιστική και εύκολο να πραγματοποιηθεί.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Για να εγκαταστήσω την επιχείρηση μου σε ένα πάρκο, θα είναι υποχρεωτικό να αγοράσω τη γη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι, τώρα δίνονται εναλλακτικές στους ενδιαφερόμενους να εγκατασταθούν σε πάρκο. Αν δεν θέλουν να αγοράσουν τον χώρο εγκατάστασης (οικόπεδο ή οικοδόμημα),  θα μπορούν να επιλέξουν άλλες μορφές απόκτησης δικαιώματος χρήσης όπως η σύσταση εμπράγματος δικαιώματος ή η χρηματοδοτική μίσθωση, αλλά και η σύσταση δικαιώματος επιφάνειας στην περίπτωση δημοσίων κτημάτων.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Με ποιόν τρόπο συμβάλλει η λειτουργία επιχειρηματικών πάρκων στην ανάπτυξη μιας περιοχής;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Από διεθνή πρακτική και εμπειρία  προκύπτει ότι η οργάνωση επιχειρηματικών πάρκων σχετίζεται ευθέως με την απασχόληση και το ανθρώπινο δυναμικό καθώς βασικό κριτήριο επιλογής μια τοποθεσίας για την λειτουργία πάρκων αποτελεί  η ύπαρξη διαθέσιμου εργατικού δυναμικού. Τα επιχειρηματικά πάρκα, προσελκύοντας νέες επενδύσεις. συμβάλλουν στην μείωση της ανεργίας μέσω των αναγκαίων κατασκευαστικών έργων αλλά και δημιουργώντας μόνιμες θέσεις εργασίας. Τα επιχειρηματικά πάρκα είναι «ιμάντες» ευκαιριών για ανάπτυξη.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Και ποιος  εγκρίνει την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού πάρκου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μια σημαντική αλλαγή που επέρχεται είναι ότι πλέον η ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού πάρκου εγκρίνεται με κοινή απόφαση των αρμόδιων Γενικών Διευθυντών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφέρεται, δηλαδή, μια κρίσιμη αρμοδιότητα από τις πολιτικές ηγεσίες των υπουργείων σε ανώτερα στελέχη της διοίκησης, μειώνοντας έτσι την γραφειοκρατία, τον χρόνο και το κόστος που απαιτείται για την έναρξη λειτουργίας ενός  Επιχειρηματικού Πάρκου. Αυτή είναι μία σημαντική τομή του νομοσχεδίου, και μία έμπρακτη υλοποίηση των ήδη νομοθετημένων προθέσεων της κυβέρνησης για θέσπιση επιτελικού κράτος, με την μεταφορά αρμοδιοτήτων από την πολιτική ηγεσία προς τους κρατικούς λειτουργούς. Είναι η έμπρακτη απο-πολιτικοποίηση των αποφάσεων των οποίων ο χαρακτήρας είναι καθαρά τεχνοκρατικός.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Και αν προκύψει διαφωνία ανάμεσα σε μια εγκατεστημένη σε πάρκο επιχείρηση με τον Φορέα που διαχειρίζεται το πάρκο, πώς επιλύεται; Πρέπει να πάμε στα δικαστήρια ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι, μπορεί να βρεθεί λύση στην διαφορά που ανέκυψε με  την διαδικασία της διαμεσολάβησης. Η διαμεσολάβηση αποτελεί σημαντικό εργαλείο επίλυσης διαφορών. Είναι μία σχετικά καινοτόμος διαδικασία στην ελληνική έννομη τάξη, που επιτρέπει την εξοικονόμηση χρόνου και πόρων για τους εμπλεκομένους, ενώ αποσυμφορίζει συγχρόνως και τα δικαστήρια. Έτσι, αυξάνονται οι πιθανότητες να επιλυθεί ταχύτερα μία διαφορά, επιτρέποντας την γρηγορότερη επιστροφή στην ομαλή οικονομική δραστηριότητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι είναι οι οχλήσεις; Και γιατί καταργούνται;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι οχλήσεις (υψηλή, μέση, χαμηλή) είναι ένας τρόπος για να κατατάσσονται οι μεταποιητικές (βιομηχανικές και βιοτεχνικές) δραστηριότητες και υπηρεσίες, ανάλογα με τη ρύπανση, τους θορύβους, τα αέρια κ.λπ. που εκπέμπουν. Με βάση την κατάταξη αυτή, σε συνδυασμό και με τη νομοθεσία για χρήσεις γης (που αναφερόταν, κατά περίπτωση, σε βιομηχανία υψηλής ή μέσης όχλησης, βιοτεχνία χαμηλής όχλησης κ.λπ.), προσδιοριζόταν σε ποιες περιοχές μπορεί να λειτουργεί μια βιομηχανία ή μία βιοτεχνία. Με τον καιρό, όμως, αναπτύχθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό η περιβαλλοντική αδειοδότηση, η οποία επίσης κατατάσσει τα έργα σε κατηγορίες Α1, Α2 και Β. Η περιβαλλοντική κατάταξη είναι πιο πλήρης από την κατάταξη των οχλήσεων, αφού συνεκτιμά το σύνολο των επιπτώσεων που μπορεί να έχει ένα έργο ή μία δραστηριότητα στο περιβάλλον. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μια επιχείρηση, για να λειτουργήσει νομίμως, έπρεπε να λαμβάνει αδειοδότηση με βάση τις οχλήσεις, αλλά και με βάση την περιβαλλοντική κατάταξη – παρ’ όλον που η περιβαλλοντική κατάταξη ήταν πολύ πιο ακριβής από την κατάταξη με βάση τις οχλήσεις. Με τις προτεινόμενες διατάξεις καταργούνται οι οχλήσεις, καθώς αντικαθίστανται πλήρως από την περιβαλλοντική κατάταξη. Αναλόγως διαμορφώνεται και ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός, ο οποίος πλέον θα αναφέρεται σε επιτρεπόμενες δραστηριότητες κατηγορίας Α1, Α2 και Β αντί για δραστηριότητες υψηλής, μέσης ή χαμηλής όχλησης. Έτσι καθιερώνεται ένα πιο ακριβές σύστημα για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, αλλά και αποφεύγεται η περιττή διπλή αδειοδότηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μειώνεται η περιβαλλοντική προστασία με την κατάργηση των οχλήσεων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αντιθέτως, η περιβαλλοντική προστασία αυξάνεται. Η αδειοδότηση θα γίνεται πλέον με αμιγώς περιβαλλοντικά κριτήρια, τα οποία έχουν ενσωματώσει όλες τις πρόσφατες τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις. Τα κριτήρια αυτά θα συνεκτιμούν το σύνολο των επιδράσεων που θα έχει ένα έργο ή μια δραστηριότητα στο περιβάλλον. Έτσι, ενώ θα έχει μειωθεί ένα περιττό γραφειοκρατικό βήμα, η εξέταση των επιπτώσεων στο περιβάλλον θα είναι ολιστική και πολύ λεπτομερέστερη.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μετά την κατάργηση των οχλήσεων, θα υπάρξουν επιχειρήσεις που θα βρεθούν να λειτουργούν εκτός του νέου πλαισίου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στόχος του Υπουργείου είναι να υπάρχει ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας για όλες τις επιχειρήσεις και όχι πολλαπλά κριτήρια που γενούν ασάφειες και δίνουν περιθώρια στη Διοίκηση για διαφορετικές ερμηνείες. Γι αυτό το λόγο φεύγουμε πια από τα δύο κριτήρια (όχληση, περιβαλλοντική κατάταξη) και επιλέγουμε αυτό της περιβαλλοντικής κατάταξης.

Στόχος μας είναι με την ταύτιση να μην βρεθεί καμία επιχείρηση σε δεινή θέση. Σε κάθε περίπτωση και για να μην υπάρξει νομικό κενό, θεσπίζεται μεταβατική διάταξη για τη λειτουργία και τον εκσυγχρονισμό όλων των υφιστάμενων επιχειρήσεων με ορίζοντα τριάντα ετών.

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν.4442/2016 ΠΕΡΙ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μειώνονται περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες προκειμένου να αρχίσει να λειτουργεί η επιχείρησή μου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αναδιατυπώνονται οι γενικές αρχές αδειοδότησης των επιχειρήσεων προς μια πιο φιλική για το επιχειρείν κατεύθυνση, αποσαφηνίζοντας ότι επί της αρχής η έναρξη λειτουργίας είναι ελεύθερη και ότι απαιτείται έγκριση λειτουργίας ή εγκατάστασης μόνο για τις απολύτως απαραίτητες περιπτώσεις για την αποφυγή κινδύνων  (περιβαλλοντικών, οικονομικών, δημοσίου συμφέροντος, κ.α). Παράλληλα, μεταπίπτουν από το καθεστώς έγκρισης λειτουργίας, στο καθεστώς απλής γνωστοποίησης η συντριπτική πλειοψηφία των οικονομικών δραστηριοτήτων και αποτελεί πλέον ευθύνη του επιχειρηματία να τηρεί την κείμενη νομοθεσία όπως προβλέπεται, χωρίς να προηγηθεί έλεγχος έγκρισης. Το δημόσιο διατηρεί προφανώς το δικαίωμα ελέγχου τήρησης της κείμενης νομοθεσίας μετά την έναρξη λειτουργίας

ΕΡΩΤΗΣΗ: Η νομοθεσία για τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων είναι κατακερματισμένη. Πώς μπορώ να γνωρίζω όλο το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για την επιχείρησή μου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα που για πρώτη φορά προσπαθούμε να το επιλύσουμε με τη χρήση προτύπων. Πλέον, παρέχεται η δυνατότητα στη Διοίκηση να επιβάλλει την τήρηση προτύπων στη θέση των υφιστάμενων πολυδαίδαλων διοικητικών διαδικασιών, τόσο για την εξασφάλιση τήρησης των απαιτούμενων όρων και προϋποθέσεων όσο και για τη δυνατότητα μετάπτωσης μιας δραστηριότητας από το καθεστώς της έγκρισης στο καθεστώς της γνωστοποίησης. Ορίζεται, περαιτέρω, ότι η πιστοποίηση και ο έλεγχος της συμμόρφωσης με συγκεκριμένα πρότυπα για την άσκηση συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας θα γίνεται από διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) δημοσίους ή ιδιωτικούς φορείς, με παράλληλη πρόβλεψη ρυθμίσεων σχετικά με τη λειτουργία των ως άνω φορέων, καθώς και τη διασφάλιση της αμεροληψίας τους.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι αλλάζει στο πλαίσιο των ελέγχων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για πρώτη φορά δίνεται το δικαίωμα και σε ιδιώτες να πιστοποιηθούν ως ελεγκτές. Δημοσιεύονται Οριζόντιοι Οδηγοί, οι οποίοι είναι γνωστοί τόσο στις ελεγκτικές αρχές όσο και στους επιχειρηματίες.

Οι έλεγχοι γίνονται βάσει ετήσιου ή πολυετούς προγράμματος που βασίζεται αποκλειστικά στην αξιολόγηση του κινδύνου.

Για κάθε οικονομική δραστηριότητα ορίζεται μόνο μία αρχή ελέγχου και προβλέπονται πρωτόκολλα συνεργασίας μεταξύ των κεντρικών και των άλλων αρχών που αναλαμβάνουν καθήκοντα εποπτείας.

Όλες οι διαδικασίες δημοσιεύονται σε ενιαίο πληροφοριακό σύστημα.

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΠΑ)

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι νέο φέρνει το κεφάλαιο για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο κρατικός προϋπολογισμός χωρίζεται σε τακτικό προϋπολογισμό, ο οποίος καλύπτει τακτικά έξοδα και πάγιες δαπάνες του κράτους (όπως μισθοί και συντάξεις), και σε πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Το τελευταίο συνιστά το βασικό εργαλείο άσκησης αναπτυξιακής / επενδυτικής πολιτικής της χώρας, και περιλαμβάνει το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος από το οποίο χρηματοδοτούνται τα έργα του ΕΣΠΑ και άλλων προγραμμάτων που εμπεριέχουν ενωσιακούς πόρους, και το εθνικό σκέλος, από όπου χρηματοδοτούνται τα έργα που εκτελούνται αποκλειστικά με εθνικούς πόρους.

Πρέπει να τονισθεί ότι τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων συνιστούν διεθνώς, σημαντικό παράγοντα μόχλευσης της οικονομίας, στο σύνολό της. Σύμφωνα με τη διεθνή οικονομική θεωρία η αύξηση των δημοσίων επενδύσεων επηρεάζει θετικά την παραγωγικότητα της οικονομίας, μέσω του συνολικού ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου. Οι απόψεις αυτές επιβεβαιώνονται και από πρόσφατες μελέτες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις δημόσιες επενδύσεις στις ευρωπαϊκές χώρες. Στις μελέτες αυτές διαπιστώνεται, ότι η δημοσιονομική κρίση επέφερε συρρίκνωση των προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων στις περισσότερες χώρες της ΕΕ. Ταυτόχρονα επισημαίνεται ότι η σύγχρονη τάση της εκ νέου ενίσχυσης των δημοσίων επενδύσεων των χωρών, μπορεί πραγματικά να συμβάλει στην ανάπτυξη, με την προϋπόθεση της κατάλληλης και στοχευμένης επιλογής των έργων που χρηματοδοτούνται, καθώς και της διασφάλισης της αποτελεσματικότητάς τους. Η εκπλήρωση των προϋποθέσεων αυτών περνά μέσα από την εφαρμογή ενός συγκροτημένου συστήματος διαχείρισης για την κατάρτιση και την υλοποίηση των προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων, κάτι που αποτελεί πραγματικότητα για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ήδη από πολλές δεκαετίες.

Με το προτεινόμενο κεφάλαιο εισάγεται και στη χώρα μας, η έννοια του προγραμματισμού στον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων, που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς ακριβώς έχει σήμερα η κατάσταση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στο εθνικό ΠΔΕ τα έργα εντάσσονται με αποσπασματικό τρόπο απ’ ευθείας σε κωδικούς εγγραφής πιστώσεων από το ΠΔΕ σύμφωνα με τις Εγκυκλίους ή τις οδηγίες, που εκδίδονται  κάθε χρόνο από τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Οι προτάσεις που υποβάλλουν οι φορείς για τα έργα της αρμοδιότητάς τους δεν αξιολογούνται με βάση κάποια κριτήρια που να αφορούν πχ το κατά πόσον υπηρετούν αναπτυξιακούς στόχους, ούτε με βάση τα αναμενόμενα αποτελέσματά τους για την οικονομία και την κοινωνία.  Εντάσσονται με μόνο ουσιαστικό περιορισμό τα όρια των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού και το ύψος των πιστώσεων, που καθορίζουν οι σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες, που του ανατίθενται από τον ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

Μάλιστα, με την πάροδο των ετών, το εθνικό ΠΔΕ υποβιβάστηκε σε έναν δορυφόρο του ΕΣΠΑ, υπηρετώντας την πρακτική της ένταξης σε αυτό είτε όσων έργων εξυπηρετούσαν την ωρίμανση / προετοιμασία του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους είτε αυτών που απλά «δεν ήταν δυνατόν να ενταχθούν κάπου αλλού».

Σε όλες τις περιπτώσεις και με μόνη εξαίρεση τη μικρή κατηγορία των «αναπτυξιακών προγραμμάτων ειδικού σκοπού»

κανένα κριτήριο δεν υφίσταται για την αξιολόγηση της σκοπιμότητας ή / και την προτεραιοποίηση της ένταξης των προτεινόμενων έργων,κανένα σύστημα δεν παρακολουθεί την εξέλιξη του εθνικού προγράμματος και την πορεία των έργων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώνονται στις προτάσεις των φορέων και στα τεχνικά δελτία των έργων κατά την ένταξή τους,δεν υφίστανται ουσιαστικά κριτήρια για την αποδοχή ή την απόρριψη των οικονομικών και άλλων μεταβολών,δεν υπάρχει συγκεκριμένος δεσμευτικός χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης,καμιά διαδικασία δεν προβλέπεται για τον έστω δειγματοληπτικό έλεγχο της υλοποίησης των έργων.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι είναι και σε τι φιλοδοξεί το Κεφάλαιο περί του ΕΠΑ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Με αφετηρία την εμπειρία των διαδικασιών σχεδιασμού και υλοποίησης του ΕΣΠΑ, και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που διέπει το εθνικό ΠΔΕ το κεφάλαιο αυτό φιλοδοξεί να θέσει τις βάσεις ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την κατάρτιση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση  και τον έλεγχο ενός Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ).

Βασική αρχή του ΕΠΑ αποτελεί ο αυτόνομος, μεσοπρόθεσμος προγραμματικός σχεδιασμός, που θα συνδυάζεται παράλληλα με τη διαμόρφωση μιας σχέσης συνέργειας / συμπληρωματικότητας με τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις.

Με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων  να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην κατάρτιση και το συντονισμό του, το ΕΠΑ περιλαμβάνει διαδικασίες διαβούλευσης και έχει σημαντικά αποκεντρωτικό χαρακτήρα, καθώς προβλέπεται ότι οι φορείς θα διαχειρίζονται οι ίδιοι την εφαρμογή και τους πόρους του δικού τους επιμέρους τομεακού ή περιφερειακού προγράμματος. (Αντιστοίχιση με ΕΣΠΑ)

Το ΕΠΑ εγκαινιάζει για το εθνικό ΠΔΕ:

τη μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία και την υπαγωγή των έργων σε στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητεςτην εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για το Εθνικό ΠΔΕ, μέσα από το οποίο τα έργα και τα προγράμματα θα παρακολουθούνται, θα ελέγχονται και θα αξιολογούνται ως προς την επίτευξη των αποτελεσμάτων τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του ΕΠΑ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η κατάρτιση του ΕΠΑ βασίζεται στις κατευθύνσεις και στις εκάστοτε ανάγκες που προκύπτουν από τη χάραξη ενός σχεδίου ανάπτυξης της χώρας με στόχο την παραγωγική ανάταξη και την κοινωνική συνοχή.Η διάρκεια της κάθε προγραμματικής περιόδου ορίζεται κατά κανόνα σε πέντε έτη.Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης υλοποιείται με τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, που προσδιορίζονται με  την απόφαση έγκρισής του.Το ΕΠΑ δύναται να προβλέπει τη σύσταση αποθεματικών.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι η κεντρική Υπηρεσία συντονισμού του ΕΠΑ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αποτελεί την κεντρική Υπηρεσία Συντονισμού του ΕΠΑ (ΥΣ – ΕΠΑ). Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Δι.Δι.Ε.Π).

Η Δι.Δι.Ε.Π. θέτει διαχειριστικούς ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους και κατευθύνει / παρακολουθεί την υλοποίησή τους, σε σχέση με  το σχεδιασμό και την εφαρμογή του ΕΠΑ.

Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων:

1) Συντονίζει τη διαδικασία κατάρτισης του ΕΠΑ και των προγραμμάτων του.

2) Παρακολουθεί την εφαρμογή των προγραμμάτων, ιδίως ως προς επίτευξη των στόχων τους,.

3) Καταρτίζει το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και τις πιθανές αναθεωρήσεις του.

4) Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των έργων του ΕΠΑ σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία.

Πραγματοποιεί επιτόπιες επιθεωρήσεις σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια η αποστολή του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) και ποιοι θα συμμετέχουν;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας σε ό,τι αφορά τη χάραξη εθνικής πολιτικής στην Έρευνα, την Τεχνολογία και την ανάπτυξη της Καινοτομίας.

Διακεκριμένοι Έλληνες Επιστήμονες, Ακαδημαϊκοί και προσωπικότητες από το οικοσύστημα της Καινοτομίας. Θα συγκροτήσουν ένα 11μελές όργανο, το οποίο θα έχει ως βασική ευθύνη τη χάραξη πολιτικών για να καλύψουμε το χάσμα μεταξύ Έρευνας και Καινοτομίας στη χώρα.

Στις αρμοδιότητες του ΕΣΕΤΕΚ είναι η υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση πολιτικών μετασχηματισμού της Έρευνας σε Καινοτομία και εν γένει της διασύνδεσης του παραγόμενου ερευνητικού αποτελέσματος με την επιχειρηματικότητα.

Έχει επίσης την ευθύνη να ενθαρρύνει δημόσιους φορείς να χρησιμοποιούν στη λειτουργία τους καινοτομικά προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και πολιτικές στη βάση του ερευνητικού έργου που εκπονούν τα εποπτευόμενα από τη ΓΓΕΤ ερευνητικά κέντρα. Η χώρα μας προσφέρει σημαντική δημόσια χρηματοδότηση την Έρευνα, αλλά δε φροντίζει να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της στη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού. Αυτό πρέπει να αλλάξει.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι είναι η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ενώ οι ελληνικές εξαγωγές αυξάνονται σταθερά τα τελευταία χρόνια, οι εισαγωγές αυξάνονται με μεγαλύτερο ρυθμό. Αυτό έχει οδηγήσει σε διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος της Ελλάδας. Έτσι, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Ιούλιο του 2019 ήταν στο 1,8 δις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,3% έναντι του Ιουλίου του 2018. Είναι επομένως σημαντικό για την συνολική ανάκαμψη της οικονομίας, παράλληλα με την ενίσχυση του εγχώριου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, να δημιουργήσουμε νέες αγορές για τα Ελληνικά προϊόντα και να βοηθηθούν οι εξωστρεφείς επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να διεισδύσουν σε αυτές.

Ένα βασικό πρόβλημα στην μέχρι τώρα στρατηγική της Ελλάδας ήταν ακριβώς η απουσία μακροχρόνιου σχεδιασμού και η μη συντονισμένη προσέγγιση των διάσπαρτων υπηρεσιών που καλούνται να διευκολύνουν τους δυνητικούς εξαγωγείς.

Σήμερα η Κυβέρνηση υλοποιεί μία από τις βασικές της δεσμεύσεις, για την ενοποίηση των δομών εξωστρέφειας υπό το Υπουργείο Εξωτερικών, με την παράλληλη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στον εθνικό στόχο αύξησης των εξαγωγών. Πρόκειται για σημαντική αναβάθμιση της οικονομικής διπλωματίας, κατά τα πρότυπα των άλλων προηγμένων χωρών και των ανταγωνιστών μας.

Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε., που αποτελεί μετεξέλιξη του οργανισμού «Invest in Greece» και μεταφέρεται στο Υπουργείο Εξωτερικών,  θα είναι ο φορέας που θα αναλάβει το έργο αυτό.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιές είναι οι αλλαγές που συντελούνται στο Enterprise Greece;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ενισχύεται ο ρόλος του, προκειμένου να μην υστερεί σε σύγκριση με αντίστοιχους φορείς στήριξης της επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τα πρότυπα αντίστοιχων ευρωπαϊκών καλών πρακτικών στον τομέα της εξωστρέφειας.Διευρύνονται οι αρμοδιότητές του και καθίσταται βασικό εργαλείο υποστήριξης των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων ως προς τις εξαγωγές και τις επενδύσεις.Αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στην προσέλκυση άμεσων επενδύσεων, ενώ παράλληλα δικτυώνει και προβάλλει την ελληνική επιχειρηματικότητα στις διεθνείς αγορές.Εντασσόμενο στην εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών, επανατοποθετείται κομβικά στο διεθνές πλέγμα οικονομικών και εμπορικών σχέσεων της χώρας.Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών, αξιοποιεί το δίκτυο των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, δημιουργώντας λειτουργικές συνέργειες κατά την υλοποίηση των δράσεων εξωστρέφειας στο πλαίσιο της άσκησης εξωτερικής πολιτικής της χώρας.Η Enterprise Greece, μέσω των ακολούθων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ), πλέον αποκτά «αντένες» στο εξωτερικό, που συνδράμουν συνεκτικά στην υλοποίηση των δράσεών της.Ταυτόχρονα γίνεται ο πρώτος φορέας που υιοθετεί τις δικλίδες ασφαλείας της νεοσύστατης Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η διαφάνεια και η λογοδοσία, με δομές και πολιτικές πρόληψης και καταπολέμησης της διαφθοράς, όσο και η ενίσχυση της ακεραιότητας και του επιχειρηματικού ήθους.Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας, θεσπίζεται Συμβούλιο Εξωστρέφειας για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης προς το Enterprise Greece με την στιβαρή συμμετοχή συλλογικών φορέων της αγοράς, επιχειρηματικών ενώσεων και ειδικών εμπειρογνωμόνων. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί έχουν θέση στο νομοσχέδιο για την Ανάπτυξη οι διατάξεις αυτές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση για την πυροδότηση της αναπτυξιακής διαδικασίας και την προσέλκυση επενδύσεων ώστε να δημιουργηθούν πολλές και καλές νέες θέσεις εργασίας είναι η επιστροφή στην ευρωπαϊκή κανονικότητα.

Οι διατάξεις του νομοσχεδίου για τα εργασιακά συμβάλλουν σε αυτό με την άμεση εφαρμογή κανόνων του ευρωπαϊκού κοινωνικού κεκτημένου και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Επιπρόσθετα, υπάρχουν και διατάξεις που διευκολύνουν από διοικητικής πλευράς τον έλεγχο συμμόρφωσης, την καταπολέμηση της υποδηλωμένης εργασίας. Τέλος υπάρχουν ερμηνευτικού χαρακτήρα διατάξεις που  ενισχύουν την προστασία των εργαζομένων και δυσκολεύουν την κατάχρηση του συστήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Η εντύπωση που δημιουργείται είναι ότι μειώνεται η προστασία των μισθωτών με τέτοια μέτρα. Ποιος θα τους προστατεύει τώρα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η προστασία των μισθωτών όχι μόνο δεν μειώνεται ούτε στο ελάχιστο, αλλά αντιθέτως αυξάνεται. Για παράδειγμα, εκεί όπου υπάρχουν καθυστερήσεις των δεδουλευμένων αποδοχών, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι ξέρουν πολύ καλά πως χρειάζεται να ισορροπήσουν τις αδήριτες προσωπικές ανάγκες με τον κίνδυνο να κλείσει μία ώρα αρχύτερα η επιχείρηση. Ο ποινικός χαρακτήρας της καθυστέρησης των δεδουλευμένων αποδοχών παραμένει. Η διάταξη σχετίζεται μόνο με το πότε μπορεί να θεωρηθεί ότι η καθυστέρηση ισοδυναμεί με απόλυση.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δηλαδή τι λέει η νέα ρύθμιση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στο εξής θα θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας αν ο εργοδότης καθυστερήσει πέραν των 2 μηνών να σας καταβάλει δεδουλευμένες αποδοχές, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης. Η ανάκαμψη της οικονομίας πρέπει να συμβαδίζει με την εγκατάλειψη κακών εργοδοτικών πρακτικών. Η αοριστία της προηγούμενης διάταξης άφηνε στον δικαστή να κρίνει, που σημαίνει ότι στην πράξη είχαν αβεβαιότητα τόσο ο καλόπιστος εργαζόμενος όσο και ο καλόπιστος εργοδότης. Σημειωτέον ότι η αοριστία ωφελούσε τους κακόπιστους, που την εκμεταλλευόντουσαν για να μεταβούν ανώδυνα σε αδήλωτη εργασία και ταυτόχρονη λήψη επιδομάτων. Επίσης, δημιουργούσε αύξηση των προσφυγών στα δικαστήρια, με ανάλογη επιβάρυνση της Δικαιοσύνης και των ιδίων των προσφευγόντων.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Είμαι εργαζόμενος με μερική απασχόληση. Τι αλλάζει στο καθεστώς απασχόλησής μου με αυτές τις διατάξεις;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εφεξής, εάν ο εργοδότης ζητήσει στον εργαζόμενο να απασχοληθεί επιπλέον ώρες πέραν του συμφωνηθέντος ωραρίου (και σε κάθε περίπτωση, μέχρι τη συμπλήρωση του πλήρους ημερήσιου ωραρίου εργασίας), τότε οι επιπλέον αυτές ώρες θα αμείβονται με προσαύξηση 12%. Κατ΄ αυτό τον τρόπο επιδιώκεται η περαιτέρω ενίσχυση της εργασίας πλήρους ωραρίου (καθώς αυτή αποτελεί κεντρική επιλογή της πολιτικής μας για την αγορά εργασίας) και, κυρίως, η αποτροπή των εργοδοτών από την συστηματική προσφυγή σε καταχρηστικού τύπου συμβάσεις μερικής απασχόλησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Είμαι εργαζόμενος με μερική απασχόληση. Συχνά μου ζητείται να δουλέψω πέρα από τις ώρες που έχω συμφωνήσει με τον ιδιοκτήτη της εταιρείας. Μπορώ να αρνηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Επαναδιατυπώνονται και επιβεβαιώνονται οι υφιστάμενες διατάξεις για το δικαίωμα των εργαζομένων να αρνηθούν την πρόσθετη απασχόληση χωρίς να υπάρξουν επιπτώσεις. Συγκεκριμένα, ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή πρόσθετης εργασίας εάν δεν είναι σε θέση να την παράσχει και, φυσικά, εάν αυτή η άρνηση δεν είναι αντίθετη με την καλή πίστη. Σε κάθε περίπτωση, ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί όταν του ζητείται τακτικά («κατά συνήθη τρόπο») να εργαστεί υπερωριακά.

Η Κυβέρνηση επανειλημμένα έχει δηλώσει την πρόθεσή της να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα, που αποτελεί το μέσο για την δημιουργία πολλών και ποιοτικών θέσεων εργασίας. Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι και η επιχειρηματική κοινότητα θα πρέπει να τηρεί την εργατική νομοθεσία και οι εργοδότες να σέβονται την αξία και τον χρόνο των εργαζομένων τους. Θα ελέγχονται και μάλιστα αυστηρά για αυτό.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Φέρνετε, όμως, νέες ρυθμίσεις και σε ό,τι αφορά τις συλλογικές συμβάσεις, την αρμοδιότητα για τη σύναψή τους, την ισχύ και την επέκταση τους. Τι αλλάζει;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Καταρχάς επιβεβαιώνουμε τη δομή και τις βασικές αρχές των συλλογικών διαπραγματεύσεων, με σεβασμό στη συλλογική αυτονομία των κοινωνικών εταίρων. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας διακρίνονται σε  εθνικές γενικές, σε κλαδικές, σε επιχειρησιακές, σε εθνικές ομοιοεπαγγελματικές και σε τοπικές ομοιοεπαγγελματικές. Οι κλαδικές, επιχειρησιακές και εθνικές ή τοπικές ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις δεν επιτρέπεται να περιέχουν όρους εργασίας δυσμενέστερους για τους  εργαζόμενους από τους όρους εργασίας των εθνικών γενικών συλλογικών συμβάσεων.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια σύμβαση εργασίας θα υπερισχύει αν «συντρέχουν» περισσότερες των δύο; Για παράδειγμα μια κλαδική ή μια επιχειρησιακή με όμοιο-επαγγελματική συλλογική σύμβαση εργασίας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το ζήτημα της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης όταν συντρέχουν περισσότερες της μιας συλλογικές συμβάσεις, όπως άλλωστε και η επέκταση/διάρκεια των συλλογικών συμβάσεων εξέτασε και η Επιτροπή Ειδικών Εμπειρογνωμόνων, η

Keywords
ελλαδα, ερχονται, invest in greece, βουλη, υγιή, ηλεκτρονική, αεπ, ψηφοφορία, συμμετοχή, τραπεζες, οικονομια, νέα, πολεοδομια, σημαίνει, αθηνα, εταιρεία, λύση, αμιγώς, εσυπ, εθνικο, προγραμμα, προυπολογισμος, επηρεάζει, πδε, υφίσταται, βασεις, επα, γγετ, δις, προβάλλει, επιδοματα, ζητείται, ισχύ, αποτελεσματα δημοτικων εκλογων 2010, εκλογες 2010 αποτελεσματα , σταση εργασιας, απεργιες σημερα, αξια, απολυσεις στο δημοσιο, τελος ακινητης περιουσιας, κυβερνηση εθνικης ενοτητας, νεα κυβερνηση, τελος ακινητων, απεργια 1 δεκεμβριου, Καλή Χρονιά, υπουργειο δικαιοσυνης, μειωση μισθων, αλλαγη ωρας 2012, ογα επιδοματα, σχεδιο αθηνα, κοινωνια, αποτελεσματα, τι σημαινει, ζητείται, χωρες, ηλεκτρονική, αδεια, αεπ, βημα, γγετ, γνωμη, δημοκρατια, δωρεαν, εργασια, ηγεσια, οικονομια, πδε, πλαισιο, προγραμμα, υγεια, υψος, ωρα, αγορα, αγορα εργασιας, αυξηση, αρθρο, αξιζει, αμιγώς, απλα, απωλεια, αττικη, γεγονος, γινει, γινεται, γινονται, δεδομενο, διαστημα, διευθυνση, δεινη, δυνατοτητα, δημοσιο, διοικηση, δις, δοθει, δομη, δικτυο, δικτυα, δυναμικο, ευκολο, ευρω, υπαρχει, εννοια, εργα, εξελιξη, εξοδα, επα, επενδυσεις, επηρεάζει, εποχη, επρεπε, ερευνα, εταιρεία, ετη, ετων, ευθυνη, τεχνολογια, υγιή, υπηρεσια, υπηρεσιες, ισχυει, υφίσταται, θεσεις εργασιας, θεωρια, κεφαλαιο, κυβερνηση, λειτουργια, ληψη, λύση, λογο, μαξιμου, μερικη απασχοληση, μειωση, μικρο, νεες θεσεις εργασιας, νομοι, προβάλλει, ορια, οροι δομησης, ουσιαστικα, ουσιαστικο, παμε, περιβαλλον, πιστη, πιθανοτητες, πιστοποιηση, πολεοδομια, προβληματα, προγραμματα, ρυθμισεις, ρυπανση, ρολο, συγκεκριμενα, σειρα, συμμετοχή, σχεδιο, ταλαιπωρια, ταση, τεκμηριο, τιμη, τι ειναι, τομη, υλοποιηση, υπουργειο εξωτερικων, ισχύ, φυσικα, φορα, χασμα, χρονικα, ψηφοφορία, ψηφιακη, ψηφιακο, ωρες, αγορες, δικαιωμα, δουλειες, εφαρμογη, εξαγωγες, ελληνικα, ερωτησεις, εθνικο, χωρα, υπουργειο, μελετη, μπροστα, οδηγοι, ποδια, σημαίνει, τριαντα, θεματα, θεσεις, θετικα
Τυχαία Θέματα