Ανοδική πορεία για τις Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ

Η ΑΕ Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ τα τελευταία δυο χρόνια έχει πετύχει μια σημαντική αύξηση του όγκου διακίνησης , του τζίρου αλλά και των κερδών της μετά φόρων Η ΑΕ Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ το 1ο οκτάμηνο του 2014 διακίνησε 5,539 εκατομμύρια δέματα έναντι 4,896 εκ. δεμάτων του 2013 παρουσιάζοντας αύξηση 13,29%.

Αντίστοιχα τα έσοδα της εταιρείας για το ίδιο χρονικό διάστημα του 2014 ήταν 17,465 εκ. € έναντι 15,544 εκ. € του 2013 παρουσιάζοντας αύξηση 12,36%.

Οι δαπάνες το 2014 είναι 15,821 εκ. € σχεδόν ίδιες με αυτές του 2013 (15,803 εκ. € ) οι δε τόκοι και αποσβέσεις το 2014 ήταν 632 χιλιάδες € έναντι 755 χιλιάδων € το 2013. Συνεπώς τα λειτουργικό αποτέλεσμα της εταιρίας για το οκτάμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν στα 1,011 εκ. € κέρδη έναντι 1,014 εκ. € ζημία το αντίστοιχο διάστημα του 2013. Τέλος το EBITDA το οκτάμηνο είναι 1.641.819 € ενώ το 2013 ήταν -252.733 €.

Keywords
Τυχαία Θέματα