Ανακάλεσε προκήρυξη 2.584 θέσεων έκτακτου προσωπικού το υπουργείο Πολιτισμού

20:28 11/1/2010 - Πηγή: TVXS
11. Ιανουαρίου 2010 - 19:35

Το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, σήμερα Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2010, ανακάλεσε την προκήρυξη 2.584 θέσεων έκτακτου προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιου προσωπικού), με τη δέσμευση ότι εντός της εβδομάδας θα επαναπροκηρυχθούν οι θέσεις αυτές. Η απόφαση ελήφθη μετά τη διαπίστωση αρρυθμιών και αποκλίσεων από τις οδηγίες που έδωσε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου στις αρμόδιες για τις προσλήψεις υπηρεσίες, οι οποίες δεν προσαρμόστηκαν στις απαιτήσεις αυτές.

«Ουσιαστικά, δεν κατόρθωσαν να υπερβούν πρακτικές και αγκυλώσεις

του παρελθόντος, αδυνατώντας να τηρήσουν απαρέγκλιτα τις αρχές της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας», επισημαίνεται.

Τις παρατυπίες διαπίστωσε Ομάδα Εργασίας που συστήθηκε πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας των προσλήψεων, προκειμένου να διαπιστώσει - στο πλαίσιο δειγματοληπτικής εξέτασης - την εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων και των αρχών της διαφάνειας, α

Keywords
Τυχαία Θέματα