1800 καταγγελίες για παραβίαση προσωπικών δεδομένων

22:46 1/7/2009 - Πηγή: TVXS
Από: Ομάδα TVXSΟ πρόεδρός της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κ.Χρήστος Γεραρής, κατά την παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων για το 2008 δήλωσε ότι η αρχή δεν είναι εξοπλισμένη με το απαραίτητο προσωπικό αλλά και τον χρόνο που χρειάζεται για να συνεργαστεί σωστά με τους υπόλοιπους θεσμούς και φορείς.
Keywords
Τυχαία Θέματα