ΒΙΣ: Δεν θα διανείμει μέρισμα για το 2016

Την Παρασκευή 31 Μαρτίου θα ανακοινώσει η ΒΙΣ τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης του 2016, ενώ το ΔΣ θα προτείνει στην ΓΣ την μη διανομή μερίσματος, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση. Αναλυτικά, το οικονομικό ημερολόγιο της εταιρείας έχει ως εξής:

- Η Ανακοίνωση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσεως 2016, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017, με την ανάρτηση στην ιστοσελίδα

του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.vis.gr (μετά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

-Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση : Παρασκευή 30/6/2017 (Το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας προτίθεται να προτείνει στην επερχόμενη Ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2016)

-Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξαμήνου 2017 : Παρασκευή 29/9/2017

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.

Keywords
Τυχαία Θέματα