Τρ. Πειραιώς: Σε τιμή διάθεσης 1,7 ευρώ οι νέες μετοχές και δικαίωμα εγγραφής σε αναλογία 1 προς 35,7

Δικαίωμα εγγραφής για 35,7 νέες μετοχές για κάθε μία υφιστάμενη κοινή μετοχή θα έχουν οι μέτοχοι της Τράπεζας Πειραιώς, μετά το reverse split (με αναλογία 10 παλαιές προς 1 νέα μετοχή), στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου της τράπεζας. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε στα 1,70 ευρώ.

Τράπεζες
Keywords
Τυχαία Θέματα