Συμφωνία Τρ. Πειραιώς- Μισσιριάν Α.Ε. για συμβολαιακή γεωργία

Συνεχίζεται η υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης της Συμβολαιακής Γεωργίας από την Τράπεζα Πειραιώς, με την εταιρεία Μισσιριάν Α.Ε και περισσότερους από 1.000 καπνοκαλλιεργητές των Νομών Σερρών, Δράμας και Πιερίας.

Επιχειρήσεις Ελλάδα Τράπεζες
Keywords
Τυχαία Θέματα