ΣΒΒΕ: Ζητά μία νέα βιομηχανική πολιτική – Οι προτάσεις του

Η αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος της χώρας, με τη μεταποίηση στο επίκεντρο για την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων αποτελεί επιτακτική ανάγκη, υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) κ. Αθανάσιος Σαββάκης, στη συνάντηση του με τον Πρόεδρο της ΝΔ.

Προς τούτο τεκμηρίωσε τη διαχρονικά χαμηλή ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας με βάση τα στοιχεία της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας του Institute for Management Development

(IMD) που κατατάσσουν την Ελλάδα στην 57η θέση μεταξύ 63 χωρών παγκοσμίως.

Ο κ. Σαββάκης τόνισε ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη η συμφωνία κράτους – επιχειρήσεων για μια νέα βιομηχανική πολιτική στη χώρα, ούτως ώστε να ανέλθει η συνεισφορά της μεταποίησης στο σχηματισμό του ΑΕΠ από το 8,9% σήμερα, στο 12% του ΑΕΠ το 2020.
Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του ο κ. Σαββάκης, παρουσίασε στην Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης περισσότερες από 25 προτάσεις βιομηχανικής πολιτικής που αφορούν:

1. στη θεσμική ενίσχυση της μεταποίησης και στην απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος,
2. στη θεσμοθέτηση στοχευμένων οικονομικών κινήτρων και στην έμμεση άσκηση κλαδικών πολιτικών,
3. στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση και στην παροχή ρευστότητας,
4. στην υποστήριξη της υλοποίησης δράσεων καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας,
5. στην εντατικοποίηση των προσπαθειών ανάπτυξης δράσεων διεθνοποίησης και εξωστρέφειας, και, τέλος,
6. στη μεταρρύθμιση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης στη χώρα ούτως ώστε αυτό να μην αποτελεί πρόσκομμα στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων και να διευκολύνει την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων.

Keywords
Τυχαία Θέματα
ΣΒΒΕ, Ζητά,svve, zita